Habitatge i Transició Ecològica

Residus fraccio orgànica

Les restes de les podes vegetals es poden llençar al contenidor marró, el corresponent a la fracció orgànica. Si la quantitat de residus procedents de les podes es important s'ha de portar a la deixalleria

INFORMACIÓ FRACCIÓ ORGÀNICA

INFORMACIÓ DEIXALLERIA

Et destaquem...