MOBILITAT, SERVEIS URBANS I HORTA

Introducció

El repte dels serveis urbans és donar el millor servei amb els mateixos plantejaments al territori que a les persones. Per aconseguir una ciutat més intel·ligent, sostenible i integradora cal que els serveis urbans segueixin la estratègia de millora de l'entorn urbà, disminució de les emissions de CO2, i el foment de la mobilitat urbana sostenible amb satisfacció i participació de tota la ciutadania.

 

Pel que fa a la gestió dels serveis urbans, es proposen diverses actuacions, algunes de caràcter administratiu, altres de caràcter tècnic i també polític. Des de la primera vessant, cal:

 

  • Projectar el nou Departament de Serveis Urbans, per optimitzar la tasca de la unitat municipal que aglutina i la prestació de serveis: manteniment de carrers, enllumenat, neteja, transport públic… Aquesta ha d’esdevenir una eina de gestió eficaç que ha de contemplar la unitat urbana en la seva globalitat, facilitant la gestió i alhora interacció dels diferents sectors però també de les diferents funcions.
  • Posar en marxa el Sistema d'Auditoria Ciutadana dels serveis urbans, com eina de participació però de gestió compartida amb l’objectiu d’obtenir indicadors clau de rendiment, mesurar la qualitat i el compliment dels serveis municipals, així com avaluar el grau de satisfacció per part dels ciutadans; dades imprescindibles per dimensionar la prestació de forma adequada.
  • Aquestes dues mesures s’hauran d’acompanyar d’estratègies de comunicació i màrqueting que facin perceptible als ciutadans la voluntat del Govern de la ciutat de garantir, i millorar si és el cas, el funcionament dels Serveis Urbans. Imatge unificada, gestió de la comunicació i la capacitat de resposta, .... potenciant la proximitat i les xarxes socials.

Et destaquem...