Habitatge i Transició Ecològica

Acció climàtica

Un repte vital: assolir un model de desenvolupament descarbonitzat, saludable i equitatiu en una dècada!


El Panell Intergovernamental pel Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU [1] avisa de forma contundent, que s'acaba el temps per reduir de forma dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle, abans d'entrar en una dinàmica  irreversible  sobre la salut, la qualitat de vida i la seguretat mundial.


Els lleidatans i lleidatanes, per la part que ens toca, ens correspon reduir de forma contundent les nostres emissions.

També, és urgent adaptar-nos als efectes del canvi climàtic cada cop més presents (onades de calor, tempestes, reducció de la disponibilitat d'aigua, irrupció de pols africana, etc.).

Finalment, també ens correspon una acció ferma i solidària vers les persones més vulnerables del nostre municipi i vers les comunitats d'altres parts del món, les quals sense ser responsables directes del canvi climàtic, estan patint en primer ordre les seves conseqüències.

I com ho fem? "Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix". Quants anys fa que sabem què hem de fer per combatre el CC i globalment avancem de forma clarament insuficient?

"Deixar de fer sempre el mateix" vol  dir anar directament a l'arrel del problema, en comptes de posar els esforços només en els símptomes, mentre el problema s'amplia.

Vol dir, primer de tot prendre consciència de que el problema rau en el fet de què hem associat benestar social, alta qualitat de vida i el sentit vital amb un consum intensiu i individualista d'energia, de bens i de serveis, (resultant ser falsa).

Vol dir prendre consciència que el problemes actuals (a part del canvi climàtic, el desgast social, l'empitjorament de la salut mental, les crisis econòmiques, les desigualtats en repartiment riqueses, la pèrdua de biodiversitat...) són conseqüència d'una pèrdua de la cura mútua, de la cohesió social, del sentiment de pertinència.

Vol dir posar els esforços i l'enfocament en cultivar valors morals i ètics que ens condueixin a l'empatia, la cura mútua, la solidaritat, la generositat i la concòrdia.

Vol dir, aprendre a viure senzillament, per tal de què altres senzillament puguin viure, amb sentit i conscientment.

A escala global, aquesta amenaça urgent i complexa requereix accions immediates i coordinades per reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i per protegir-nos davant els efectes extrems climàtics:

  • Aliances polítiques, empresarials i socials
  • Energia: reducció substancial del consum de combustibles fòssils; electrificació generalitzada; millora de l'eficiència energètica; renovables.
  • Ciutats compactes i transitables: electrificació del transport amb energies de baixes emissions; rehabilitació energètica d'edificis
  • Agricultura gestió sostenible i ecològica
  • Consum conscient: autolimitació dels consums, i tria productes locals
  • Desenvolupament: l'acció climàtica ha de ser equitativa per facilitar als països no desenvolupats mitigar i adaptar-se als impactes climàtics

 

 

 

Acció climàtica local:

1 COMPROMIS POLÍTIC

- Pacte de les Alcaldies pel Clima: La ciutat de Lleida s'ha compromès a reduir 55% per l'any 2030 les emissions de Gasos d'efecte Hivernacle mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de les fonts d'energia renovables, i es fixa la visió d'assolir la neutralitat climàtica l'any 2050 (juny de 2022).

- Pla del canvi climàtic del municipi de Lleida 2030 i resum divulgatiu

- Declaració d'emergència climàtica

- Compromís de Lleida al pacte europeu d'alcaldies pel Clima (2009)

- Històric

 

2 ACCIÓ CLIMÀTICA

MITIGACIÓ

- Transició energètica JUSTA: Agència de l'energia de Lleida

- Mobilitat sostenible

- Reducció dels residus

- Educació ambiental per l'acció climàtica

- Producció i consum local i sostenible

- Oci sostenible

 

ADAPTACIÓ

- Renaturalització de la ciutat

- Protecció de la biodiversitat

- Rehabilitació energètica dels edificis

- Estalvi i gestió de l'aigua

- Protecció davant dels fenòmens extrems climàtics

- Producció agrària regeneradora

- Salut

JUSTÍCIA CLIMÀTICA

- Pobresa energètica

- Repartiment equitatiu del ajuts

- Enfortiment de la comunitat

- principi de subsidiarietat

 

3- RECURSOS PER A L'ACCIÓ CLIMÀTICA-- clica aquí

 

 

[1] L'IPCC és el Grup Intergoveramental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, format per milers de científics d'arreu del  món, que es va crear l'any 1988 per l'ONU per a facilitar  l'estat dels coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les seves causes, possibles repercusions i estratègies de resposta.  https://www.ipcc.ch/Et destaquem...