Habitatge i Transició Ecològica

Acció climàtica

Un repte vital: assolir un model de desenvolupament descarbonitzat, saludable i equitatiu en una dècada!


El Panell Intergovernamental pel Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU [1] avisa de forma contundent, que s'acaba el temps per reduir de forma dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle, abans d'entrar en una dinàmica  irreversible  sobre la salut, la qualitat de vida i la seguretat de bona part de la població mundial.


Cada lleidatana i lleidatà ens correspon actuar de forma contundent per a reduir les pròpies emissions. També ens és urgent adaptar el municipi als efectes del canvi climàtic cada cop més presents com són les onades de calor, les tempestes, la reducció de la disponibilitat d'aigua, la  irrupció de pols africana, etc. També ens correspon  actuar de forma solidària amb les persones vulnerables d'aquí i amb aquelles comunitats de llocs on ja no són habitables pels efectes del canvi climàtic.


Com?  actuem decididament mitjançant accions individuals, accions col·lectives i les accions institucionals, de forma coordinada, cooperant, justa, coherent i equitativa

 

 

1 COMPROMIS POLÍTIC

- Pacte de les Alcaldies pel Clima: La ciutat de Lleida s'ha compromès a reduir 55% per l'any 2030 les emissions de Gasos d'efecte Hivernacle mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de les fonts d'energia renovables, i es fixa la visió d'assolir la neutralitat climàtica l'any 2050 (juny de 2022).

- Pla del canvi climàtic del municipi de Lleida 2030 i resum divulgatiu

- Declaració d'emergència climàtica

- Compromís de Lleida al pacte europeu d'alcaldies pel Clima (2009)

- Històric

 

2 ACCIÓ CLIMÀTICA

MITIGACIÓ

- Transició energètica JUSTA: Agència de l'energia de Lleida

- Mobilitat sostenible

- Reducció dels residus

- Educació ambiental per l'acció climàtica

- Producció i consum local i sostenible

- Oci sostenible

 

ADAPTACIÓ

- Renaturalització de la ciutat

- Protecció de la biodiversitat

- Rehabilitació energètica dels edificis

- Estalvi i gestió de l'aigua

- Protecció davant dels fenomens extrems climàtics

- Producció agrària

- Salut

 

3- RECURSOS PER A L'ACCIÓ CLIMÀTICA-- clica aquí

 

[1] L'IPCC és el Grup Intergoveramental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, format per milers de científics d'arreu del  món, que es va crear l'any 1988 per l'ONU per a facilitar  l'estat dels coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les seves causes, possibles repercusions i estratègies de resposta.  https://www.ipcc.ch/Et destaquem...