Sostenibilitat

Et trobes a:Inici/Sostenibilitat/Qualitat Acústica/Qualitat acústica

Qualitat acústica

soroll1

 

El municipi de Lleida, com a capital de les terres de Ponent, acull diàriament nombroses activitats i desplaçaments els quals són generadors de sons de diferent intensitat, durada i tipologia.

Donat que és responsabilitat de les administracions mantenir la qualitat acústica de les ciutats, és nombrosa la normativa que ho regula. Així en l'àmbit europeu la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, estableix un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter preferent, els efectes nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental. Aquesta directiva té  la seva corresponent trasposició en la La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu desplegament al Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002.

D'acord amb aquesta normativa, els instruments més importants en l'àmbit municipal per a la gestió ambiental del soroll són, entre d'altres, el mapa de capacitat acústica, el Mapa Estratègic de Soroll i el Pla d'Acció local de Qualitat Acústica.

 

 

Mapa de Capacitat Acústica de Lleida (2017)

 

Mapa Estratègic de Soroll de Lleida (2017)

Pla de Millora de la Qualitat Acústica de Lleida

Et destaquem...