Habitatge i Transició Ecològica

Espais Naturals

El municipi de Lleida alberga un conjunt d'espais d'alt valor natural, paisatgístic i social importants pel desenvolupament sostenible del territori, distribuïts en escasses extensions en mig de la intensa activitat humana de la zona.

Són de notable importància els espais naturals  lligats a la presència d'aigua, zones de ribera i aiguamolls del riu Segre, marges de séquies i clamors, i  zones humides de basses de reg.

També destaquen nombrosos espais amb vegetació mediterrània estèpica situats en  turons, vessants i als  secans del sud del terme.

Els espais d'interès natural del municipi més destacables són:

Activitats educatives i de coneixement dels espais naturals de Lleida:
Trobareu activitats per conèixer els espais naturals de Lleida a:

 

gestio01

gestio02 gestio04 gestio05

Et destaquem...