Habitatge i Transició Ecològica

Espais Naturals

El municipi de Lleida alberga un conjunt d'espais d'alt valor natural, paisatgístic i social importants pel desenvolupament sostenible del territori, distribuits en escasses extensions en mig de la intensa activitat humana de la zona.

Són de notable importància els espais naturals  lligats a la presència d'agua, zones de ribera i aiguamolls del riu Segre, marges de sèquies i clamors, i  zones humides de basses de reg.

També destaquen nombrosos espais amb vegetació mediterrània estèpica situats en  turons, vessants i als  secans del sud del terme.

Els espais d'interés natural del municipi més destacables són:

 

gestio01

gestio02 gestio04 gestio05

Et destaquem...