Habitatge i Transició Ecològica

Espais Naturals

El municipi de Lleida alberga un conjunt d'espais d'alt valor natural, paisatgístic i social importants pel desenvolupament sostenible del territori, distribuïts en escasses extensions en mig de la intensa activitat humana de la zona.

Són de notable importància els espais naturals  lligats a la presència d'aigua, zones de ribera i aiguamolls del riu Segre, marges de séquies i clamors, i  zones humides de basses de reg.

També destaquen nombrosos espais amb vegetació mediterrània estèpica situats en  turons, vessants i als  secans del sud del terme.

Els espais d'interès natural del municipi més destacables són:


Trítpic divulgatiu dels espais naturals de Lleida (PDF 894 KB) - Plànol de Lleida amb la localització dels principals espais d’interès natural

Documents d'interès d'altres espais naturals del municipi


Activitats educatives i de coneixement dels espais naturals de Lleida:

Trobareu activitats per conèixer els espais naturals de Lleida i la biodiversitat a:

Rutes a peu i en bicicleta per l’Horta de Lleida i els espais Naturals:

 

gestio01

gestio02 gestio04 gestio05

Et destaquem...