Habitatge i Transició Ecològica

logo Fundació

La Fundació Lleida 21 és una fundació privada creada l'any 2002 per l'Ajuntament de Lleida, per desenvolupar, fomentar i impulsar la participació de la ciutadania en la finalitat d’aconseguir un model de ciutat sostenible en els termes fixats en el Pla d’Acció Local, així com en els projectes que puguin anar sorgint en el futur.

 

El Patronat de la Fundació  està format per:

Sra. Begoña Iglesias Delgado, en representació del grup municipal PSC-UNITS-CP

Sr. Joan Queralt Colom, en representació del grup municipal PSC-UNITS-CP

Sr. Marc Ferre Toldra, en representació del grup municipal PSC-UNITS-CP

Sra. Luisa F. Cabeza Fabra, en representació del grup municipal PSC-UNITS-CP

Sr. Roger Melero Serra, en representació del grup municipal PP

Sr. Juan José Falcó Monserrat, en representació del grup municipal ERC-AM

Sr. Albert Casals Ribes, en representació del grup municipal ERC-AM

Sra. Rosa Jové Montañola, en representació del grup municipal JXCAT Lleida-CM

Sr. David Melé Garcés, en representació del grup municipal JXCAT Lleida-CM

 

La Comissió Executiva de la Fundació està formada per:

Sra. Begoña Iglesias Delgado, presidenta.

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, secretari.

Vocals:

Sr. Joan Queralt Colom, patró.

Sra. Meritxell Domingo Massanés, coordinadora de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida.

Sr. Joan Muntané Raich, director tècnic Fundació Lleida 21.

Sra. Esther Fanlo Grasa, cap de secció d'Ecologia de l’Ajuntament de Lleida.

Sra. Elisenda Pardell Mola, tècnica de sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida.


DOCUMENTACIÓ

Estatuts de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21

Podeu consultar les actes, les memòries i els comptes anuals de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida21 al següent enllaç.

 

TRÀMITS

Sol·licitud genèrica per a la Fundació Lleida 21

 

Sistema Intern d’Informació de la Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21.
La Fundació es va adherir al Sistema Intern d’Informació bústia de l’Ajuntament de Lleida segons acord del patronat de 13 de desembre de 2023.


 

Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21

Plaça Paeria, 11 – 25007 LLEIDA

fundacio21@paeria.cat

973700455

Et destaquem...