Sostenibilitat

Què és?

logo Fundació

 

La Fundació Lleida 21 és una fundació privada creada l'any 2002 per lAjuntament de Lleida,per desenvolupar, fomentar i impulsar la partipació de la ciutadania, les entitats i els agents socials de Lleida en projectes i iniciatives de sostenibilitat, com un instrument de desenvolupament de l'agenda 21 local.

 

PATRONAT

En data de 19 de novembre de 2018 el Patronat de la Fundació Lleida 21 va quedar constituït de la següent manera:

 

-       Alcalde de l’Ajuntament de Lleida: Il·lm.Sr . Fèlix Larrosa Piqué. PRESIDENT.

-       Regidor de l’hàbitat rural i la sostenibilitat: Sr. Joan Queralt Colom. VICEPRESIDENT.

-       Coordinador tècnic de planejament urbanístic: Sr. Joan Blanch Ripoll.

-       Grup municipal CIU: S.Sa. Marta Gispert Rocasalbas.

-       Grup municipal CIU: Sra. Montserrat Teixió Serentill.

-       Grup municipal C’s: S.Sa. José Ma. Córdoba Alos.

-       Grup municipal ERC-AVANCEM: S.Sa. Josep Maria Baiget Marqués

-       Grup municipal CUP: Sra. Noelia Jiménez Carrasco

-       Grup municipal PP: Sr. Pau Pintó Torné.

 

DOCUMENTACIÓ

Podeu consultar les actes, les memòries i els comptes anuals de la Fundació Lleida21 al següent enllaç.

 

Et destaquem...