Habitatge i Transició Ecològica

Perfil del contractant

Fundació Lleida 21 - Perfil del contractant

La Fundació Lleida 21 és una fundació privada creada l’any 2002 per l’Ajuntament de Lleida, per desenvolupar, fomentar i impulsar la participació de la ciutadania, les entitats i els agents socials de Lleida en projectes i iniciatives de sostenibilitat, com un instrument de desenvolupament de l’agenda 21 local de Lleida.

logo Fundació

En aquest perfil trobareu tota la informació relativa als expedients de contractació d'obres, subministrament i serveis, endegats per la Fundació Lleida 21

Et destaquem...