Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Mercat d'habitatge tens

Mercat d'habitatge tens

La Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges, estableix que els municipis que es declarin com àrea amb mercat d’habitatge tens hauran d’aplicar en els contractes de lloguer la contenció de rendes que regula la norma.

Són àrees amb mercat d'habitatge tens els municipis o les parts de municipi que estan especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d'habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d’accedir-hi a tota la població.

La conseqüència immediata d’aquesta declaració és que els nous contractes d’arrendament d’habitatge situats dins del municipi de Lleida, no podran superar el preu de referència consignat per la Generalitat.

Si es donés l’existència d’un contracte de lloguer formalitzat en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei, no podran superar la renda de lloguer pactada en l’últim contracte, actualitzada en tot cas d’acord amb l’índex de garantia de competitivitat.

El municipi de Lleida està declarat com a àrea amb mercat d’habitatge tens, podeu consultar la resolució en el següent enllaç:

Resolució DSO/2812/2021,de 15 de setembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d’habitatge tens.

Et destaquem...