Habitatge i Transició Ecològica

Parcs i jardins

Fulla Seu vella xop Camps Elisis Flor Castanyer
Castanyer I

La ciutat de Lleida és una ciutat compacta però amb una elevada presència de verd urbà que ve donada en bona part per la existència de grans peces urbanes tractades com a parcs urbans que tenen sentit paisatgístic i territorial. Així el punt més potent és el corredor fluvial que travessa la ciutat, i que és alhora un gran parc urbà i un espai natural fluvial que s’integra a la trama urbana. També els turons de la ciutat, com la Seu Vella o el Turó de Gardeny i els vessants de les terrasses fluvials com el Secà de Sant Pere, conformen espais enjardinats amb categoria paisatgística.

Aquesta aposta d’integració de grans peces territorials combina amb la creació i la preservació de parcs de categoria urbana com el Parc dels Camps Elisis, el Parc de l’Aigua o els Jardins de Jaume Magre.
L’altre nivell d’organització del verd urbà està format per les petites places i racons de barri, que són recosides amb itineraris de vials arbrats per la ciutat.

Les dades bàsiques de disponibilitat de verd urbà per habitants son elevades, amb més de 17 metres quadrats de verd urbà equivalent per habitant, dels quals gairebé 14 son d’espai verd. El nombre d’arbres de la ciutat és de 39.703 principalment en el viari el que dona confort als carrers de la ciutat ajudant a la regulació del confort tèrmic ja que a l’estiu, en els moments de forta insolació, ajuden a contenir les temperatures i augmentar la humitat ambiental. Respecte el tractament de les superfícies enjardinades, la tendència és anar traspassant les grans superfícies de gespa, amb elevats requeriments hídrics i de manteniment, a superfícies de pradera natural, entapissant i arbustives el que permet una millor adaptabilitat de la vegetació als canvis en la disponibilitat d’aigua i les temperatures.

Dades bàsiques del verd urbà a Lleida:

Hectàrees equivalents de verd urbà 239,21
m2/habitant de verd urbà 17,11
Hectàrees espais verds 187,87
m2/habitant d'espais verds 13,44
Número d'arbres 39.703
Arbres en viari 32.082
Arbres en places i parcs 7.621
m2 gespa 460.704
m2 pradera 559.383
m2 d'entapissants i arbustives 129.143

 

Més informació:

• Dades dels parcs i jardins de la ciutat

• Els nous Camps Elisis

• Links d'interès

Et destaquem...