Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Qualitat de l'aire/La qualitat de l'aire a Lleida

La qualitat de l'aire a Lleida

1 INTRODUCCIÓ

Una bona qualitat de l'aire a Lleida és un objectiu compartit entre molts ciutadans i ciutadanes  preocupats per la seva salut i benestar.

A la ciutat "embrutem" l'aire,  principalment, amb la combustió dels cotxes de gasoil o gasolina i amb la de calderes de gasoil a l'hivern. Puntualment  també  poden haver-hi altres fonts de contaminació com obres, activitats extractives, crema de rostolls, irrupció de pols subsaharià, etc.
Així, els principals contaminants  de l'aire de Lleida són:
  • Les partícules en suspensió menors de 10 micres (PM10)
  • L'ozó troposfèric (O3)
  • Els diòxids de nitrogen  (NO2)

Els  efectes  sobre la salut d'aquests contaminants varien en funció de la concentració, el tipus  i la sensibilitat de la població. Pots trobar  informació completa aquí

Tanmateix, puntualment, al municipi podem patir episodis de contaminació lligats  a condicions meteorològiques adverses que impedeixen la dispersió dels contaminants i sobre els quals cal actuar.

 

2 PROTOCOL EN CAS D'UN EPISODI AMBIENTAL  DE CONTAMINACIÓ

El protocol d'actuació davant d'un increment substancial d'un dels principals contamiants  que poden donar lloc a un episodi de contaminació, de l'Ajuntament de Lleida és el següent:

PROTOCOL A  APLICAR DAVANT D'UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A LLEIDA

 

3 DADES I INFORMES

- (2022) Estudi sobre la Qualitat de l'Aire a Lleida - CSIC

- (2021) Informe sobre les dades mesurades per l'estació mòbil de control de la qualitat de l'aire a la Pl. Sant Pere l'any 2021

- (2020) Informe sobre la qualitat de l'aire municipi de Lleida

- (2019) Informe sobre les dades mesurades per l'estació mòbil de control de qualitat a la Plaça del Treball l'any 2019

 

 

CONSULTA LA QUALITAT DE L'AIRE ACTUAL AL MUNICIPI DE LLEIDACONSULTA L'HISTÒRIC DE LES DADES DE QUALITAT DE L'AIRE DEL MUNICIPI DE LLEIDA
Dades de l'estació de Lleida (Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya) Històric

 

Consulta la normativa  en matèria de qualitat de l'aire  aquí

Et destaquem...