Habitatge i Transició Ecològica

 

QUINA ÉS LA QUALITAT DE L'AIRE DE LLEIDA?

En general la qualitat de l'aire de la ciutat és bona, tot i que puntualment es poden donar pics de contaminació, sobre els que cal actuar.


Les principals fonts de contaminació de la ciutat són el trànist i la combustió de calderes de gasoil o crema de llenya i rastrolls.

La ciutat de Lleida disposa d'una estació de mesurament de la qualitat de l'aire, (ubicada al carrer Bisbe Iruita) que forma part de la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya, la qual mesura de forma continuada la presència a l'atmosfera dels següents contaminants:

NOX (òxids de nitrogen)

CO (monòxid de carboni)

SO2 (diòxid de sobre)

PM10 (partícules en suspensió menors de 10 micres)

O3 (Ozó)

Dades de l'estació de Lleida

El departament de Medi Ambient i Habitatge

Descarrega't al mòbil l'app "aire.cat" per conèixer en qualsevol moment la qualitat de l'aire de Lleida

MESURES A APLICAR EN CAS D'UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Consulta aquí les mesures a aplicar en cas d'un episodi de contaminació atmosfèricaEt destaquem...