Informació General

Et trobes a:Inici/Informació General/Informació general

Informació general

 

La  Regidoria d’Agenda Urbana i Espai Agrari  i la Regidoria de Sostenibilitat ténen la missió de desenvolupar el model de ciutat i del terme municipal de Lleida, amb l'objectiu prioritari de crear un hàbitat amable i sostenible per al present i el futur, en equilibri amb el medi natural i generant un entorn urbà eficient capaç d'albergar de manera ordenada tots els usos i activitats que necessiti.

Els diferents serveis d'amdues regidories inclouen entre d'altres la tramitació llicències i activitats, el control del desenvolupament urbanístic, la conservació del patrimoni, el correcte manteniment de l'edificació i dels solars, la conservació i millora de l'espai públic i el paisatge i imatge de la ciutat, així com la regulació i control de l'ocupació de la via pública. Les polítiques a desenvolupar han d’estar en harmonia amb el benestar de les persones i aquests serveis contribueixen a fer la ciutat més sostenible, més propera i més nostra.

La d’Agenda Urbana i Espai Agrari té la responsabilitat de redactar i fer un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de consens i que vetlli per l’interès general.

La construcció d’aquest model de ciutat, ha de ser un projecte comú, i pretén integrar a tots els sectors de la societat per definir un planejament urbanístic treballant establint sinergies. En aquest sentit, és bàsica la complicitat amb tots els sectors; des de la innovació agroalimentària, al teixit comercial, educatiu, social i empresarial, sense oblidar els agents socials, culturals, de les arts i el desenvolupament industrial. Una Lleida amb espais naturals sostenible que combini la part urbana i potenciï la singularitat de l’Horta de Lleida. Una Lleida pensada per a les persones.

Assolir aquest model de ciutat, que doni resposta a les necessitats, individuals i col·lectives, de les persones per desenvolupar un projecte satisfactori de vida i de comunitat a la ciutat de Lleida, és una de les finalitats d’aquesta regidoria.

Notícies destacades