Habitatge i Transició Ecològica

Fracció orgànica: Contenidor marró

Fracció

Contenidor

Residus

Orgànica

Contenidor organica

: restes de verdura, fruita, peix, carn i ossos, marro de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes de flors i plantes, serradures de fusta natural, closques de fruita seca, ous i marisc, taps de suro, paper de cuina, tovallons de paper usats…

 

Beneficis del reciclatge de la fracció orgànica

Aproximadament el 40% dels residus que produïm és matèria orgànica. A partir d’aquest residus podem dur a terme el compostatge, que és un procés de descomposició biològica de la matèria orgànica continguda a les escombraries en condicions controlades. El material resultant d’aquest procés no és ben bé un adob, encara que conté nutrients i oligielements, si no més be és un regenerador orgànic del terreny, per això es diu adob orgànic.

 

Els seus efectes positius sobre el sòl són:

-         Solta els terrenys compactes i compacta els massa solts.

-         Afavoreix l’adob químic a l’evitar la percolació.

-         Augmenta la capacitat de retenció d’aigua del sòl.

-         Es font d’elements.

-         Augmenta el contingut de matèria orgànica del sòl.

 

Criteris d’ubicació dels contenidors de la fracció orgànica

Els criteris de l’Ajuntament són que hi hagi un contenidor d’orgànica ubicat junt a cada ubicació de contenidors d’inorgànica sigui aquesta d’una, dos o més unitats. En el supòsits d’ubicacions múltiples de contenidors d’inorgànica caldrà avaluar la necessitat de col·locar més d’un contenidor d’orgànica.

Et destaquem...