Habitatge i Transició Ecològica

Rebuig: Contenidor gris

Fracció

Contenidor

Residus

Rebuig

11_ contenidor rebuig

: burilles, compreses, bolquers, pols d'escombrar, paper transparent, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, fregalls…


Recollida de la fracció resta.

La Fracció Resta està composada per aquells residus que no poden ser classificats en el contenidors de selectiva (de vidre, de paper i d’envasos) ni poden ser recollits a la deixalleria.

 

Criteris d’ubicació dels contenidors de la fracció rebuig.

Els criteris de l’Ajuntament són que hi hagi un contenidor d’inorgànica o rebuig per cada 60 habitants i col·locats com a màxim cada 100 metres de manera que un ciutadà no el tingui en cap cas més lluny de 50 metres del portal de casa seva.

Et destaquem...