Habitatge i Transició Ecològica

Envasos: Contenidor groc

Fracció

Contenidor

Residus

Envasos

11_contenidor envasos

: envasos plàstics de tot tipus (iogurts, aigua, detergents, lleixiu, bosses, etc.), llaunes de conserves i refrescos, brics, tapes metàl·liques, safates de porexpan, paper d'alumini…

NO: esprais plens, pots metàl·lics de pintures o productes químics, pneumàtics, petits electrodomèstics i productes d'informàtica que contenen tinta.

 

 

Beneficis del reciclatge d'envasos

 

Cada envàs té una composició i tractament diferent. Els envasos brick es separen manualment i s’utilitzen per fabricar bosses de paper, làmines de alumini o cartró , cartró per envasos, paper de cuina, cartrons per ous, etc. Les fraccions de polietilè i d’alumini s’usen com combustible en els processos de fabricació i/o en l’industria de ciment.

 

Les llaunes d’acer es separen mitjançant un electroiman, es premsen i s’envien a una fundició d’acer per fer carrosseries, tubs.... Les llaunes d’alumini es separen per “corrents de Foucault”, es premsen i s’envien a una fundició d’alumini per fer bicicletes, electrodomèstics i cargols.

 

El reciclatge dels envasos lleugers ens aporta els següents beneficis:

-         La recollida d’envasos lleugers permet estalviar energia. Una tona d’envasos de plàstic o dues tones de tetrabriks suposa un estalvi d’una tona de petroli.

-         També suposa  reduir la contaminació de l’aigua i l’aire.

-         Suposa un important estalvi de matèries primeres que s’han d’extreure de la natura.

 

Criteris d'ubicació dels contenidors de la fracció envasos.


Els criteris de distribució, respectant la ràtio legal mínima, i en tot cas, la distància màxima a un domicili de 200 m. en la zona A, de 500 a 1000 m en la zona B i predeterminant les ubicacions en les zones C i D, no tenen perquè obeir estrictament a una ràtio contenidors/habitants, ja que es poden produir variables com la presència d’un centre comercial, d’un centre educatiu, d’establiment d’hoteleria i altres que alterin l’eventual ràtio.

 

ZONIFICACIÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA

Et destaquem...