Habitatge i Transició Ecològica

Que puc llençar al contenidor...?

Contenidor Fraccio Contenidor Fracció

11_ contenidor paper

Cartró i paper 11_ contenidor vidre
Vidre

11_contenidor envasos

Envasos 11_ contenidor rebuig
Rebuig
Contenidor organica
Fracció orgànica 11_ contenidor roba
Roba

Et destaquem...