Habitatge i Transició Ecològica

Criteris d'ubicació dels contenidors.

Criteris d’ubicació dels contenidors de la fracció rebuig.

 

Els criteris de l’Ajuntament són que hi hagi un contenidor d’inorgànica o rebuig per cada 60 habitants i col·locats com a màxim cada 100 metres de manera que un ciutadà no el tingui en cap cas més lluny de 50 metres del portal de casa seva.

 

Criteris d’ubicació dels contenidors de la fracció orgànica

 

Els criteris de l’Ajuntament són que hi hagi un contenidor d’orgànica ubicat junt a cada ubicació de contenidors d’inorgànica sigui aquesta d’una, dos o més unitats. En el supòsits d’ubicacions múltiples de contenidors d’inorgànica caldrà avaluar la necessitat de col·locar més d’un contenidor d’orgànica.

 

Criteris d’ubicació dels contenidors de la fracció vidre.

 

Els criteris de distribució, respectant la ràtio legal mínima, i en tot cas, la distància màxima a un domicili de 200 m. en la zona A, de 500 a1000 m en la zona B i predeterminant les ubicacions en les zones C i D, no tenen perquè obeir estrictament a una ràtio contenidors/habitants, ja que es poden produir variables com la presència d’establiments d’hoteleria i altres que alterin l’eventual ràtio.

 

Criteris d’ubicació dels contenidors de la fracció d’envasos

 

Els criteris de distribució, respectant la ràtio legal mínima, i en tot cas, la distància màxima a un domicili de 200 m. en la zona A, de 500 a1000 m en la zona B i predeterminant les ubicacions en les zones C i D, no tenen perquè obeir estrictament a una ràtio contenidors/habitants, ja que es poden produir variables com la presència d’un centre comercial, d’un centre educatiu, d’establiment d’hoteleria i altres que alterin l’eventual ràtio.

 

Contenització de la fracció cartró i paper.


Els criteris de distribució, respectant la ràtio legal mínima, i en tot cas, la distància màxima a un domicili de 200 m. en la zona A, de 500 a1000 m en la zona B i predeterminant les ubicacions en les zones C i D, no tenen perquè obeir estrictament a una ràtio contenidors/habitants, ja que es poden produir variables com la presència d’un centre comercial, d’un centre educatiu, d’establiment d’hoteleria i altres que alterin l’eventual ràtio.

 

ZONIFICACIÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA

Et destaquem...