Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Residus i neteja viària/Que fa l'Ajuntament amb la recollida de residus?

Que fa l'Ajuntament amb la recollida de residus?

La recollida de residus de la ciutat es realitza a través de la unió temporal d’empreses ILNET formada per ROMERO-POLO, S.A. – SUFI, S.A

Recollida de la fracció resta.


La Fracció Resta està composada per aquells residus que no poden ser classificats en el contenidors de selectiva (de vidre, de paper i d’envasos) ni poden ser recollits a la deixalleria.

abocador

Els serveis municipals recullen la brossa que els ciutadans dipositen al CONTENIDOR GRIS i la porten fins al “Centre de Tractament de Residus del Segrià”. La recollida es realitza amb camions bicompartimentats

 

Recollida de la fracció orgànica.

 

La implantació de la recollida de la fracció orgànica abarca tota la ciutat de Lleida. La recollida es realitza diàriament, en el mateix horari que la fracció resta, i els vehicles utilitzats són camions bicompartimentats de 20 m3, de forma que es poden recollir, alhora però sense barrejar, les dues fraccions. La recollida de la fracció matèria organica es realitza mitjançant contenidors marrons de 360 litres, exclusius per a aquesta fracció .

planta de com general planta de comp


Els serveis municipals recullen els residus que els ciutadans i els comerços generen i la porten fins a la “Planta de Compostatge de Montoliu”.

 

Recollida selectiva.

 

La Recollida Selectiva és el servei que recull els contenidors a on els ciutadans i comerços han dipositat de forma separada el VIDRE, EL PAPER i els ENVASOS que estan destinats a reciclatge. El contenidor de vidre s’identifica amb el color VERD, el de paper amb el color BLAU i el d’envasos amb el color GROC.

 

Els serveis municipals recullen els materials que els ciutadans i comerços dipositen als contenidors i els porten fins a plantes de reciclatge.

La recollida selectiva a Lleida es realitza utilitzant un sistema de grua robotitzada.

 

Enllaços:

INFORMACIÓ DEIXALLERIA

Et destaquem...