Habitatge i Transició Ecològica

Cartró i paper: Contenidor blau

Fracció

Contenidor

Residus

Paper i cartró

11_ contenidor paper

: entre altres, capses de cereals, capses de cartró, galetes i fruites seques, envasos de paper, sobres d'aliments sense embolcalls d'alumini, diaris, revistes, capses de sabates, papers d'embolicar regals i la publicitat que trobem a les bústies.

NO: tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies… Qualsevol d’aquests residus redueix la qualitat del paper reciclat resultant.

 

 

Beneficis del reciclatge del cartró i paper

El paper i cartró es fabrica originalment a partir de fibra de cel·lulosa procedent de plantacions de espècies de ràpid creixement (pi i eucaliptus) destinades a aquesta finalitat.

Els papers i cartrons recollits selectivament es duen a una planta de reciclatge, on es classifiquen segons la seva composició per reciclar-los i produir més paper o cartró.

De la totalitat de paper i cartró que es produeix actualment a l’Estat, el 85% s’elabora a partir de fibres recuperades del paper i cartró recollit selectivament.

La potenciació de la recollida selectiva del paper aporta una sèrie de beneficis ambientals com son l’estalvi de matèries primeres, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la reducció de  l’espai ocupat en els abocadors. A la vegada, es contribueix també al desenvolupament econòmic i social a través de la generació de llocs de treball i de teixit industrial.


Criteris d'ubicació dels contenidors de la fracció cartró i paper.

Els criteris de distribució, respectant la ràtio legal mínima, i en tot cas, la distància màxima a un domicili de 200 m. en la zona A, de 500 a 1000 m en la zona B i predeterminant les ubicacions en les zones C i D, no tenen perquè obeir estrictament a una ràtio contenidors/habitants, ja que es poden produir variables com la presència d’un centre comercial, d’un centre educatiu, d’establiment d’hoteleria i altres que alterin l’eventual ràtio.

 

ZONIFICACIÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA

Et destaquem...