Habitatge i Transició Ecològica

Informes recollida de residus de Lleida

Campanya oli

deixalleria bona Flota ILNET camio abocador neteja de l’ubicacio dels contenidors_2

 

Dades de recollida de residus de Lleida:

 

TOTAL RESIDUS RECOLLITS (RESTA+SELECTIVA) LLEIDA 2018
Any RSU Totals (tn) Fracció Resta (tn) Total selectiva (tn) % Recollida selectiva Habitants Kg/habitants/dia
2018 63.758,91 42.931,19 20.827,72 32,67 137.856 1,27
TOTAL RESIDUS SELECTIVA LLEIDA 2018
Any Paper (tn) Envasos (tn) Vidre (tn) Orgànica Total (tn) Deixalleries (tn) Roba (tn) Esporga i gespes (tn) Olis Vegetals (tn) Altres Selectiva (tn) Selectiva Total (tn)
2018 5.734,20 2.242,16 2.251,86 6.009,20 2.772,60 237,51 738,42 17,23 824,54 20.827,72
TOTAL ENTRADES USUARIS DEIXALLERIES LLEIDA 2018
Any Total
2018 26.658

Et destaquem...