Habitatge i Transició Ecològica

Residus de plàstic, envasos...

En un principi podem dir que totes les botelles, envasos de plàstic,  llaunes i tetrabricks s'han de llençar al contenidor groc  si estan buits i no contenen restes de productes tòxics (que podeu identificar segons l'etiquetatge de l'envàs).

Si contenen restes de productes, siguin tòxics o no, o si tenen dimensions importants i no caben per la boca dels contenidors de carrer, s'han de dipositar a la xarxa de deixalleries municipals.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA FRACCIÓ ENVASOS

INFORMACIÓ DEIXALLERIA

Et destaquem...