Habitatge i Transició Ecològica

Residus de paper i cartró

Els usuaris han de llençar el paper i cartró als contenidors blaus. Excepte si la quantitat es important que l'han de portar a la deixalleria.

 

Els comerciants han de deixar el cartró plegat a la vora del contenidor del rebuig.

 

INFORMACIÓ CARTRÓ I PAPER

INFORMACIÓ DEIXALLERIA

Et destaquem...