Habitatge i Transició Ecològica

HORT ESCOLAR

LLIBRES

L'hort escolar. Guia pràctica d'horticultura ecològica. Quaderns de l'escola sostenible, 2006. Guia per a mestres i/o professors on s'explica com: realitzar un hort escolar i com integrar cadascuna de les seves fases a la programació de l'aula, amb exemples. Atenció, el capítol 5 d'aquesta guia està dedicat al compost. Com funciona el procés, quins papers juguen l'aire i l'aigua, quines són les fases, quins materials podem utilitzar en el compostatge, com fer ús del compost resultant, com organitzar la zona de compost, com resoldre incidències, com fer-ho quan el compostador no és sobre terra sinó sobre paviment i quines tasques podem relacionar.

L’hort i el jardí als balcons i terrats escolars. 2010. Ajuntament de Barcelona. Suplement a la guia anterior on s'explica com: Fer un hort en recipients.

Manual pràctic de l'hort ecològic. 2007. Mariano Bueno. La Fertilidad de La Tierra. Aquest llibre és una guia molt complerta de com fer un hort ecològic pas a pas. Hi trobarem: fitxes dels diferents cultius d'hortalisses i aromàtiques, calendari de feines mes per mes, sistemes de cultius: bancals profunds, parades en crestall, instal·lació reg automatitzat pas a pas i control de les principals plagues i malalties de l'hort.

L’hort escolar ecològic. Montse Escutia. Com diu la seva pròpia autora aquest llibre pretén, entre moltes coses, que serveixi com a suport als centres docents que ja fa temps que fan hort a l'escola, com també encoratjar aquelles escoles que encara no s'han iniciat. Hi podem trobar la següent informació: - Pautes bàsiques de com iniciar un hort escolar ecològic - Fitxes d'experiments - Activitats de compromís ambiental - Consells de l'hortolà - Dites - Consells per a la redacció d'un projecte d'hort comunitari - Recursos hort: Bibliografia llibre i webs, blocs, pel·lícules, gràfics, taules... Autora: Montse Escutia Edicions: Graó Format: paper

L'Autocompostatge. Agència de Residus de Catalunya, 2008. Guia bàsica dirigida a la ciutadania en general sobre el compostatge a la ciutat. Què és el compostatge, què cal tenir en compte abans de començar, què podem compostar i què no, quines necessitats tindrem depenent del tipus de compostador, consells per obtenir un compost de qualitat i què fer-ne amb el resultat.

Manual de poda suave.  Alain Pontoppidan. Ed.La Fertilidad de la Tierra Ediciones. 128 p. Todo lo básico para lograr la silueta de cada especie ganando en belleza, productividad y longevidad. Ahí comienza la poda suave, por respetar al árbol como ser vivo, aprender a observarlo y asimilar unos pocos principios.

Plantas para cuidar otras plantes. Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert y Éric Petiot. Ed. La Fertilidad de la Tierra Ediciones. 120 p. Para tratar sin química los problemas del huerto y el jardín. Un libro muy práctico con el que elaborar correctamente y saber aplicar preparados de plantas. Es de fácil consulta, con tablas sencillas y claras para elegir entre las 25 plantas más habituales: ortiga, cola de caballo, helechos, diente de león, milenrama...

CEIDA. Huerto escolar. Comunidad Autónoma del País Vasco, 1998. Disponible en PDF. Encara que sigui antiga, aquesta és una guia d’hort escolar ben estructurada per facilitar-vos el treball en l’hort escolar. Reviseu les notes que ens aporten per realitzar activitats a l’aula o millorar la gestió de l’hort.

WEBS

Producció Agroalimentària Ecologica (PAE). Material educatiu. Podreu consultar, descarregar-vos i sol·licitar els diferents recursos educatius disponibles com la maleta pedagògica per a l’Educació Primària i l’ESO “De l’hort a casa” o l’exposició escolar itinerant “Què són els aliments ecològics?” entre altres recursos.

Horturbà. Web interessant per tothom i especialment per aquells que fan hort en taules de cultiu o recipients. Hi trobareu entre altres apartats: consells pràctics sobre cultius, maneig, plagues i malalties i oferta formativa: assessorament tècnic i formació pràctica.

Vida sana. Aquesta és la web de l'Associació Vida Sana. Organitzen cada any la fira Biocultura al mes de maig. En aquesta pàgina hi trobareu: los secretos del hortelano: secció amb consells pràctics, bibliografia que es pot sol·licitar per internet, informació variada sobre agricultura ecològica, formació: cursos d ' hort ecològic, i el portal de Mama terra, entre d'altres.

Esporus. Centre que treballa per la recuperació, conservació i divulgació de les varietats tradicionals. A la web podem conèixer les varietats autòctones de fruita i verdures de casa nostra.

DOCUMENTS i ARTICLES D’INTERES

Juguem a l'hort. Buscà, Sara. 2019. Jocs per a treballar l'educació ambiental als horts escolars d'Educació Infantil i Primària. Treball de Final de Grau de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Activitats pedagògiques relacionades amb el compostador. Compostadores, 2009. Proposta d'activitats per treballar amb infants de diverses edats en format de fitxes senzilles. Matemàtiques, ciències socials, ciències naturals i llengua són les matèries què ens convida a treballar. Inclou una clau dicotòmica visual sobre la fauna invertebrada del compostador i una taula de seguiment.

Fitxa resum sobre el vermicompostatge. Full resum sobre el compostatge amb cucs de Califòrnia. Què cal saber, què necessitem, com engegar el procés, què mengen els cucs, quins problemes podem tenir i quines solucions podem prendre, quan recollir el material resultant i com.

Fem ciència a l'hort. Bloc d'activitats. Escola Rubió i Ors, Ajuntament de Reus, 2009. Proposta d'activitats extensa i detallada per treballar amb alumnat de primària al voltant de l'hort elaborats pel mateix professorat del centre, sota la coordinació d'Antònia Gasull. Aquest recull va rebre un reconeixement en el Premi Angeleta Ferrer i Sensat de 2009. Inclou diverses activitats relacionades amb el compostador.

DOCUMENTS DE LES FORMACIONS DE L’A21E DE LLEIDA

Et destaquem...