Habitatge i Transició Ecològica

Els ratpenats a la Mitjana

La ciutat de Lleida per la seva dimensió, característiques i localització és un espai d’un gran interès per albergar espècies de ratpenats d’alt valor. 

Al 2010  es va descobrir  als Camps Elisis de Lleida, la primera població de nòctul mitjà (Nyctalus noctula) de Catalunya.

A la Mitjana es creu que poden haver-hi al llarg de l’any de 14 a 16 espècies, que representarien fins el 50-55% de les espècies de muricecs presents a Catalunya.

Els ratpentats són un element important de l'ecosistema lleidatà, tot i ser desconeguts i molts cops temuts. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Lleida es promou el coneixement i la sensibilitat vers aquests animals, entre la població.

 

BATNIGHTcartellweb.jpg

Vine a la

BATNIGHT

LA NIT DELS RATPENATS

A LA MITJANA

Cada any durant l'estiu, s'organitzen a tot Europa diverses activitats per tal de donar a conèixer els ratpenats, en el que s'anomena la BatNight. Lleida es suma sempre a aquesta iniciativa, amb diferents propostes que podeu consultar a l'agenda de la web.

 

A l'esquerra: cartell de la jornada del 2018.


 

 

IMG_0989.jpg IMG_1004.jpg IMG_1013.jpg IMG_1026.jpg IMG_1029.jpg IMG_1032.jpg

 

Els rat-penats són els únics mamífers que han estat capaços de conquerir el medi aeri, gràcies a una sèrie de sorprenents adaptacions que els han conferit un aspecte molt singular i unes habilitats ben especials: poden volar, descansen de cap per avall i s’orienten en la foscor més absoluta.


Malauradament aquests atributs, juntament amb el seu hàbit de cercar refugi a les profunditats de la terra, han afavorit que se’ls considerés, fins a temps ben recents, missatgers del mateix diable i portadors de tota mena de mals auguris, pel que encara avui en dia són foragitats, rebutjats i àmpliament incompresos.

La fauna quiropterològica de Catalunya és molt desconeguda.


Actualment, aquests mamífers voladors representen el grup més divers de mamífers de Catalunya amb 29 espècies. A Catalunya, així com a la resta d'Europa, només trobem ratpenats insectívors de petit i mitjà tamany.

La comunitat de ratpenats constitueix el grup de mamífers amb més espècies prioritàries de conservació a Europa. Totes les espècies de ratpenat estan protegides per la llei i bona part d’elles són escasses o bé poc conegudes encara.


Taula d'espècies detectades al parc de la Mitjana.

Ratpenat de ferradura gran Rhinolophus ferrumequinum
Ratpenat dels graners Eptesicus serotinus
Ratpenat dels graners ibèric conf. Eptesicus isabellae conf.
Ratpenat muntanyenc Hypsugo savii
Ratpenat de peus grans Myotis capaccinii
Ratpenat d’aigua Myotis daubentonii
Nòctul mitjà Nyctalus noctula
Ratpenat de vores clares Pipistrellus kuhlii
Ratpenat comú Pipistrellus pipistrellus
Ratapinyada nana Pipistrellus pygmaeus
Ratpenat cuallarg Tadarida teniotis
Ratpenat gris itàlic conf. Myotis sp.
Ratpenat orellut gris Plecotus austriacus
Nòctul petit conf. Nyctalus leisleri conf
*conf.: vol dir que cal confirmar-ho.

Ratpenat de peus grans.jpg

Ratpenat de peus grans

 

 

Ratapinyada nana.jpg

Ratpenat dels graners.jpg

Ratapinyada nana Ratpenat dels graners

 


Les espècies més presents a la Mitjana són el ratpenat dels graners i la ratapinyada nana. Cal destacar els ratpenats de peus grans (Myotis capacinii), espècie en Perill d’Extinció a Catalunya i Espanya i per tant és l’espècie de muricec més important a conservar de Lleida.

Aquí podeu consultar l'inventari de muricecs del parc de la Mitjana de Lleida.

Si voleu saber més coses sobre els ratpenats, podeu consultar el web: https://www.ratpenats.org/coneguem-els-ratpenats/

Si us interessa col·laborar a l'estudi i la conservació dels ratpenats al parc de la Mitjana de Lleida, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres (infosostenible@paeria.cat, Telf 973 700 455).

Et destaquem...