Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Aigua i Riu/Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible

 

Projecte INTERREG-POCTEFA

“TTFS-Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible”


 

interregPOCTEFATTFSRGB.png
"Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)"


L'Ajuntament de Lleida participa en el projecte Interreg-Poctefa “Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible – Têt, Ter, Fluvià i Segre”, que ha estat seleccionat pel cofinançament amb fons FEDER a la convocatòria de 2017. El projecte Interreg POCTEFA, és un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i Andorra.

El projecte TTFS té un pressupost global per als cinc socis de  2.266.856,39 euros, dels quals s’ha subvencionat un 65% del total. L’import del projecte per la ciutat de Lleida és de 662.633,69 pel període 2018-2020.

Socis:

Communaute Urbaine Perpignan Mediterrane

Oficina de Turisme de Perpignan

Consorci del Ter

Ajuntament de Girona

Turisme de Lleida

Ajuntament de Lleida

Objectius:

Teixir una xarxa de rutes fluvials als rius Têt, Ter, Fluvià i Segre potenciant la biodiversitat, la descoberta dels paisatges fluvials i la potenciació d’un ecoturisme actiu

Valoritzar el patrimoni natural i cultural vinculat als quatre rius mitjançant enfocaments de desenvolupament sostenible

Sensibilitzar sobre el valor dels rius promovent la protecció dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals per a l’ús i gaudi de la població local i els visitants

Consolidar un nou producte ecoturístic transfronterer al voltant del turisme fluvial integrant 4 rutes complementàries tot desenvolupant un programa conjunt de màrqueting i comunicació

Condicionar i millorar infraestructures verds i blaves, millorant la qualitat ecològica i la biodiversitat i els espais per l’acollida dels visitants

Principals accions del projecte a Lleida:

- Millora i condicionament per l’acollida de visitants del espais d’interès natural del Parc de la Mitjana i dels Aiguamolls de Rufea: Observatoris, àrees de descans, millora de camins

- Condicionament i millora del camí del riu des dels patamolls de Rufea fins el meandre de Picabaix

- Accions d’erradicació d’espècies invasores fluvials

- Senyalització informativa dels punts d’interès naturals i culturals vinculats al riu

- Creació de rutes de descoberta fluvial al llarg del Segre

- Activitats de descoberta i coneixement dels valors naturals i culturals dels rius (visites guiades, festa del riu, participació en la realització de censos, plantacions i actuacions de millora, guies didàctiques, etc.)

- Creació d’un pla de comunicació conjunt entre els quatre rius implicats al projecte.

 

El Ayuntamiento de Lleida participa en el proyecto Interreg-POCTEFA “Turismo Transfronterizo Fluvial Sostenible – Têt, Ter, Fluvià y Segre”, que ha sido seleccionado por la cofinanciación con fondo FEDER en la convocatoria de 2017. El proyecto Interreg POCTEFA, es un programa europeo de cooperación territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre España, Francia y Andorra.
El proyecto TTFS tiene un presupuesto global para los cinco socios de 2.266.856,39 euros, de los cuales se ha subvencionado un 65% del total. El importe del proyecto por la ciudad de Lleida es de 662.633,69 por el periodo 2018-2020.

 

Socios:

• Communaute Urbaine Perpignan Mediterrane

• Oficina de Turismo de Perpignan

• Consorcio del Ter

• Ayuntamiento de Girona

• Turismo de Lleida

• Ayuntamiento de Lleida

Objetivos:

• Tejer una red de rutas fluviales en los ríos Têt, Ter, Fluvià y Segre potenciando la biodiversidad, el descubrimiento de los paisajes fluviales y la potenciación de un ecoturismo activo

• Valorizar el patrimonio natural y cultural vinculado a los cuatro ríos mediante enfoques de desarrollo sostenible

• Sensibilizar sobre el valor de los ríos promoviendo la protección de sus valores naturales, paisajísticos y culturales para el uso y goce de la población local y los visitantes

• Consolidar un nuevo producto ecoturístico transfronterizo alrededor del turismo fluvial integrando 4 rutas complementarias desarrollando un programa conjunto de marketing y comunicación

• Acondicionar y mejorar infraestructuras verdes y azules, mejorando la calidad ecológica y la biodiversidad y los espacios por la acogida de los visitantes


Principales acciones del proyecto en Lleida:

- Mejora y acondicionamiento por la acogida de visitantes del espacios de interés natural del Parque de la Mitjana y de los Humedales de Rufea: Observatorios, áreas de descanso, mejora de caminos

- Acondicionamiento y mejora del camino del río desde los Humedales de Rufea hasta el meandro de Picabaix

- Acciones de erradicación de especies invasoras fluviales

- Señalización informativa de los puntos de interés naturales y culturales vinculados al río

- Creación de rutas de descubrimiento fluvial a lo largo del Segre

- Actividades de descubrimiento y conocimiento de los valores naturales y culturales de los ríos (visitas guiadas, fiesta del río, participación en la realización de censos, plantaciones y actuaciones de mejora, guías didácticas, etc.)

 

Materiales educativos generados:

- Fichas de animales del entorno fluvial: en catalan, en frances

- Fichas de vegetales del entorno fluvial: en catalan, en frances

- Fichas de oficios tradicionales vinculados a los ríos: en catalan, en frances

- Mapa y fichas sobre el Río Segre y su recorrido.

- Juego educativo PIONERS DE RIU: en catalan, en frances

- Microred El Rio Segre del curso 2020/2021 de la Agenda 21 Escolar.

 


Et destaquem...