Habitatge i Transició Ecològica

El camí recorregut

 

signaturaL’Ajuntament de Lleida l’any 1996 va signar la Carta d’Aalborg, comprometent-se d'aquesta manera, a l'igual que centenars de ciutats europees, d’ajustar la seva estratègia de govern als principis de la sostenibilitat municipal.

El primer pas fou crear una Comissió Tècnica formada per persones amb un coneixement profund de la ciutat que es va encarregar de repassar els grans temes socials, econòmics i ambientals, i elaborar un document de Reconeixement socioambiental del municipi de Lleida, útil per iniciar el procés participatiu d’anàlisi i de debat per la construcció de propostes per a una Lleida més sostenible.

Paral·lament es van organitzar un conjunt de taules de debat ambiental en les que hi van participar nombroses entitats i persones a títol personal, que van contribuir a preparar les Directrius ambientals per a l’elaboració del Pla d’Acció Local de Lleida.

Al 1999 es va constituir el Fòrum Ambiental de Lleida, format per 61 entitats i 84 persones de Lleida. en el qual es va debatre i consensuar el Pla d’Acció Local de Lleida. , Al 30 de març de 2000 el Pla d’Acció Local va estar ratificat pel Ple de l’Ajuntament

 

Pla d’Acció Local: conjunt de propostes, de programes, i de plans ambientals par tal d’aconseguir el desenvolupament sostenible de la ciutat

 

Per tal de desenvolupar, fomentar i impulsar la participació ciutadana a l’hora de portar a la pràctica el Pla d’Acció Local de Lleida, l’any 2002 es va crear la Fundació Lleida 21

Veure el document complet "Lleida 21, un projecte col·lectiu per un progrés més sostenible"

 

D'ençà l'aprovació del Pla d'Acció Local, Lleida ha avançat en nombrosos objectius del Pla, i segueix treballant en aquesta direcció.

 

Els avenços més destacats són:

 

L'augment i l'eficiència de la recollida selectiva de residus, i separació de la matèria orgànica

Consolidació del programa d'educació ambiental Lleida en Viu

Elaboració de l'ordenança pel foment de l'energia solar

La millora de la gestió dels animals de companyia.

La recuperació dels aiguamolls de Rufea,

Construcció del camí natural del riu Segre,

Posada en funcionament del Centre d’Interpretació de la Mitjana.

Millores en mobilitat sostenible a Lleida

Posada en marxa dels programes en xarxa:

·        les ecoentitats de Lleida

·         Paeria 21, una revisió del per millorar la sostenibilitat de les dependències municipals.

·        L’Agenda 21 escolar de Lleida

Constitució de l’Agència Local de l’Energia

 

Tornar al menú

Et destaquem...