Habitatge i Transició Ecològica

Quanta brossa generem?

Notícia Institut Escola Magraners

Data publicació: Dijous 04, març del 2021


Imatge de la notícia Quanta brossa generem?

Foto Institut Escola Magraners

L’activitat realitzada ha implicat als alumnes de primària de l’Institut Escola Magraners. L’acció té a veure amb la gestió dels residus i el reciclatge, que  es lliga amb els objectius del desenvolupament sostenible, projecte treballat a nivell de centre, i els objectius previstos en relació a l’agenda 21.

L’activitat ha consistit en, per una banda anotar en un dia a l’atzar el tipus d’embolcall d’esmorzar que els alumnes portaven i, per l’altra pesar quanta brossa hi havia a les papereres de les aules. A cada aula es recicla paper i cartró, i plàstic, per tant hem pesat els tres tipus brossa, incloent la paperera del rebuig. Un cop fet això s’ha establert un debat a cada aula per valorar de quina manera podem reduir la brossa o canviar-ne el tipus, per exemple per no generar tant plàstic i generar més cartró.

Un cop fet el debat s’ha preparat un mural recollint el resum de les aportacions del debat de les classes. A continuació s’ha calculat quanta brossa generaríem, en el dia a dia de les aules, al llarg d’un més. S’ha omplert una galleda amb pedres amb el mateix pes obtingut. D’aquesta manera els alumnes, aixecant la galleda, poden fer-se a la idea del que suposa el pes obtingut.

Els objectius principals eren primerament fer conscients als alumnes de la brossa que es genera al dia a dia de l’escola, i el de fer-los  prendre consciencia sobre les petites mesures que podem fer per tal de reduir aquesta quantitat de brossa.

En llaç a la noticia de l’escola penjada a la web de l’escola: http://agora.xtec.cat/escmagraners/primaria/quanta-brossa-generem/

Et destaquem...