Habitatge i Transició Ecològica

Informació ambiental a la web de l’Institut

Notícia de l'Institut Escola del Treball

Data publicació: Dimarts 08, mar� del 2022


Imatge de la notícia Informació ambiental a la web de l’Institut

Alumnes de l'Institut Escola del Treball

Des de l’INS Escola del Treball, un dels objectius que ens hem marcat l’equip del SGIC referent al projecte ambiental de centre ha estat fer accessible la comunicació ambiental a tots els membres que componem la comunitat educativa. El nostre projecte està en procés de construcció i es tracta de fer un accés a la pàgina web del centre des d’on podrem consultar diferents temàtiques ambientals com:

  • Bústia de participació- pretenem que tots els membres del centre puguin facilitar-nos propostes de millora, queixes,..
  • Política ambiental del centre- volem proveir de l’accés per conèixer-la.
  • Materials per a tutoria-  material sobre el projecte ambiental que subministrem als tutors/es del centre per tal de treballar-ho amb tot l’alumnat del centre.
  • Proveïdors- requisits a nivell ambiental que se’ls exigeix.
  • Dies mundials- els celebrem amb l’elaboració de vídeos sensibilitzadors.
  • Agenda 21- fer coneixedors de la microxarxa en la qual participem i dels materials que elaborem.
  • Campanyes de sensibilització ambiental- elaborades per l’alumnat del CGS d’Educació i Control Ambiental.
  • Activitats amb l’alumnat- notícies d’activitats ambientals realitzades per l’alumnat del centre.

 

Et destaquem...