Habitatge i Transició Ecològica

BIODIVERSITAT

LLIBRES

Descobreix les papallones. ALGARRA, A.; HOWART, D. [il.] Barcelona: Edebé, 2013. 35 p. A partir de 8 anys.

Descobreix les aranyes. ALGARRA, A.; HOWART, D. [il.] Barcelona: Edebé, 2014. 36 p. A partir de 8 anys.

El taller de las mariposas. BELLI, Gioconda; ELRBRUCH, Wolf [il.]  Barbara Fiore ed. [2008] 41 p. A partir de 10 anys.

Guía de campo de los polinizadores de España.AGUADO, L.O.; FERERES, A.;  VIÑUELA, E.  Madrid: Mundi‐Prensa, 2015. 340 p.

APLICACIONS DE MÒVIL (Apps)

Pl@ntNet. Pl@ntNet és una aplicació per a la recopilació, anotació i recuperació d’imatges per facilitar la identificació de plantes. Reconeix plantes silvestres de diferents continents, a més de plantes ornamentals i cultivades.

PlantSnap. PlantSnap és una aplicació basada en una tecnologia d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial per ajudar a identificar especies vegetals i de fongs. Reconeix la major part de les plantes i arbres coneguts, a més es poden realitzar consultes sobre la classificació taxonòmica i la distribució de totes les espècies que conté l’aplicació.

i-Tree Eco és una aplicació de software flexible dissenyada per utilitzar dades recopilades en camp i inventaris de l’àrea d’estudi, amb dades meteorològiques i de contaminació atmosfèrica local per quantificar l’estructura del bosc, els efectes ambientals i el valor per a les comunitats.

DOCUMENTS DE LES FORMACIONS DE L’AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA

Cultiu al pati, jardí, hort i test, i els usos de les plantes aromàtiques i medicinals - Les PAM a les escoles (Astrid van Ginkel – Fitomón).

Taller La reproducció de les plantes (Jordi Toll)

Treballar la biodiversitat de l'entorn de l'escola (Laia Roca)

Centre d'Educació Ambiental Can Coll - Parc de Collserola): Atracció de fauna als centres escolars (Joan Ramon Cueto)

Petita fauna a l'escola: insectes pal i grills (Laia Roca)

Bibliografia sobre Plantes aromàtiques i medicinals (PAM) - Fitomón:Et destaquem...