Arqueologia, Paisatge i Patrimoni

Et trobes a:Inici/Arqueologia, Paisatge i Patrimoni/Tallers d’idees per a l’elaboració de l’ordenança del paisatge de Lleida/Tallers d’idees per a l’elaboració de l’ordenança del paisatge de Lleida

Tallers d’idees per a l’elaboració de l’ordenança del paisatge de Lleida

En aquests moments ens trobem en el període inicial de redacció del document que, un cop acabat, s’ha de sotmetre a la tramitació corresponen de l’Ajuntament i un cop aprovada, si escau, ha de regular el conjunt d’intervencions sobre els elements que afecten el nostre paisatge.

En el marc del procés de redacció de l’Ordenança del Paisatge de Lleida, la fase inicial en la que ara ens trobem requereix d’una reflexió profunda sobre el seu contingut, l’abast i les determinacions.

 

OBJECTIUS DELS TALLERS

 • Contrastar i, sobretot, plantejar entre tots els diferents sectors implicats, els continguts de l’Ordenança del Paisatge de Lleida, amb l’objectiu de disposar de pautes i idees que es puguin tenir en consideració per a la seva redacció final.

 

 • Donar veu, a través de 3 Tallers de participació, a agents professionals, econòmics i socials del nostre territori per tal de recollir les seves aportacions sobre com concretar l’abast i el contingut de l’Ordenança del Paisatge.

 

 

A QUI VAN DIRIGITS?

Els diferents sectors dels quals l’Ajuntament de Lleida pretén escoltar la seva opinió per tal de redactar l’Ordenança del Paisatge de Lleida son:

 • Col·legis professionals
 • Sector agrari
 • Empresaris de serveis, industria i comerç, Mesa construcció...
 • Comerciants
 • Turisme i hostaleria
 • Associacions de veïns
 • Associacions culturals, socials i ambientals
 • Universitat i centres de recercaEl ventall d’agents que puguin participar s’amplia, també, a totes aquelles persones o entitats, que hagin mostrat el seu interès per aquesta temàtica, en algun moment.

 

 

TEMES DE DEBAT

 • ABAST I CONTINGUT: El Primer Taller tractarà sobre l’abast i el contingut de l’Ordenança de Paisatge de Lleida.

 • PAISATGE DE LA CIUTAT: Segon taller que tractarà sobre les aportacions referents als elements de la nostra ciutat que intervenen de manera important en la configuració del paisatge.

 • PAISATGE OBERT: Tercer dels tallers que recollirà, altres propostes referides als elements que intervenen en la configuració del paisatge obert, del conjunt del nostre terme municipal.

 

 

LLOC I DATES DELS TALLERS

 

 

Totes els tallers es duran a terme a les instal·lacions de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol situada al carrer La Palma, 12 de Lleida.

 

 

Aquests tallers, que es realitzaran un cop per setmana, s’iniciaran el dimarts 8 de març de 2016, el segon taller es durà a terme el dimarts 15 de març de 2016 i el darrer serà el 29 de març de 2016.

 

A través d’aquest web i d’altres canals de comunicació es concretarà el procediment d’inscripció per poder-hi participar.

 

 

Els tallers tindran una durada aproximada de 2 hores i mitja, i utilitzaran mètodes de deliberació, primant la reflexió, l'intercanvi de punts de vista i la detecció d'elements de consens i dissenys.

 

 • Dimarts 08/03/2016: ABAST I CONTINGUT

 • Dimarts 15/03/2016: PAISATGE DE LA CIUTAT

 • Dimarts 29/03/2016: PAISATGE OBERT

 

INSCRIPCIÓ

 

Enviant un correu electrònic a paisatge@paeria.cat amb les vostres dades de contacte.

 

PROGRAMES INFORMATIUS DELS DIFERENTS TALLERS

Aquests programes estan pensats com una breu introducció a la temàtica de cadasqun dels taller per tal que els assistens als tallers arribin als mateixos amb una reflexió previa.

 

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TALLERS

Tota aquesta documentació ha de servir com a documents de suport relacionats amb els processos de debat dels tallers per tal que els assistents arribin als mateixos amb una reflexió previa.

 

 

ACTES RESULTANTS DELS TALLERS

 

INFORME DE RESULTATS DELS DIFERENTS TALLERS

 

DOCUMENTS DE TREBALL

Aquests documents de treball son comuns als tres tallers i han de servir per obrir temes de debat i aportar noves idees per a la millora de l'Ordenança.

Et destaquem...