Habitatge i Transició Ecològica

Hem de pagar alguna cosa?

Amb caràcter general, la utilització del servei de deixalleries per part dels usuaris particulars que hi lliurin residus d’origen domèstic, és totalment gratuït.

 

Mitjançant la corresponent ordenança fiscal, l’Ajuntament establirà les taxes que per la utilització del servei de deixalleries han de satisfer els usuaris que siguin titulars d’oficines, comerços i petites indústries i les entitats privades, del municipi de Lleida.

Et destaquem...