Habitatge i Transició Ecològica

Horaris i freqüències dels serveis de neteja

Les actuacions que es realitzen, així com la seva freqüència són les següents en funció de les zones i dels sectors que es defineixen a continuació:

Zona A

Centre de la ciutat i àrees amb tipologia d'habitatges “verticals” i, per tant, amb major densitat de població. En la zona A s'individualitzen els següents sectors:

Centre històric, que inclou aquella zona al voltant de la Seu Vella que històricament es defineix com a tal.

Eix comercial, que inclou els carrers i places següents: Remolins, Carme, Magdalena, de la Sal, Sant Joan, Porxos, Paeria, Major, de la catedral, Sant Antoni i Alcalde Costa, així com tots els carrers perpendiculars a aquests.

1a Corona, que queda delimitada pel Gran Passeig de Ronda, Segon Passeig de Ronda i via del tren, avinguda del Segre, Rambla Ferran, Blondel i Alcalde Areny.

Zona B

Zones relativament allunyades del nucli urbà i/o bàsicament formades per habitatges unifamiliars aïllats o adossats, o amb baixa densitat de població i amb activitats econòmiques pràcticament inexistents.

 

Zona C

Zones exclusivament o preeminentment dedicades a activitats industrials

 

Zona D

Zona perifèrica de la ciutat dedicada preferentment a horta i definida pel conjunt de partides i caracteritzada per una població dispersa i l'absència d'activitats industrials.

 

 

ZONES

SERVEIS

FREQÜÈNCIA

HORARI

 

CENTRE HISTÒRIC

Escombrada manual

6 dies setmana

Matí

Escombrada manual mecanitzada

6 dies setmana

Matí

Escombrat Repàs

6 dies setmana

Tarda

Aiguabatre manual

3 dies setmana

Nit

Aiguabatre mixt

3 dies setmana

Nit

Aiguabatre mixt

Dissabtes i festius (zona d’oci)

Matí

Escombrada  mecànica

6 dies setmana

Rambla Ferran/Eix comercial

Tarda

 

EIX COMERCIAL

Escombrada manual

6 dies setmana

Matí

Escombrat de repàs

6 dies setmana

Tarda

Escombrada mecànica

6 dies setmana

Tarda

Aiguabatre manual

6 dies setmana

Nit

 

1era CORONA

Escombrat manual

4 dies/setmana

Matí

Escombrat manual 

1 dia /setmana Diumenges i Festius

Ricard Vinyes, Rovira Roure

Matí

Escombrada manual mecanitzada

1 dia /setmana Diumenges i Festius

Rambla Ferran (mercadet)

Matí

Escombrada mecànica

2 dies /setmana

Matí

Neteja places especial intensitat

2 dies /setmana

Matí

Escombrat mixt

2 dies/ setmana

Matí

Escombrat mixt

1 dia/ setmana Diumenges i Festius

Rbla Ferran, Blondel, Rbla Aragó....

Matí

Aiguabatre mixt

1 dia setmana

Nit

Aiguabatre mecànic de places

2 dies/setmana

Matí

Aiguabatre mixt de repàs (zones oci)

Dissabte i diumenge

Matí

 

 

RESTA ZONA A (BARRIS)

Escombrada manual

Barris de  4 dies/setmana i barris de 5 dies/setmana

Matí

Escombrada de repàs

2 dies/ setmana

Segons calendari

Tarda

Escombrada mecànica

1 dies/setmana

Matí

Neteja mecànica de vials

De 6 a 3 dies/setmana segons zona

Matí

Escombrada mixta

Barris amb 1 dia/setmana i barris amb 2 dies/setmana

Matí

Aiguabatre mecànic de voreres

1 dies /setmana

Matí

Aiguabatre mixt

1 dia/setmana

Matí i tarda

Aiguabatre mixt

Diumenges i festius

Zones d’oci i cines

Matí

 

ZONA B (RESIDENCIAL)

Escombrada manual mecanitzada

3 dies /setmana Raimat  i Sucs

Ciutat Jardí 5 dies setmana

Matí / tarda

 

Escombrada mixta

1 dia/setmana

Ciutat Jardí, Vila Montcada, Raïmat Sucs i Ciutat Jardí

Tarda

Aiguabatre mixt

Quinzenal

Montcada i Ciutat Jardí

Tarda

ZONA C

(POLÍGONS)

Neteja polígons i retirada andròmines

2 dies/setmana segons itinerari

Tarda

 

ZONA HORTA

Accions diverses

2 dies/ setmana

Un conductor i un peó amb un camió de caixa oberta, grua i plataforma elevadora. Recorregut periòdic per diferents camins de l’Horta i punts de més ús públic.

Tarda

 

SERVEIS GENERALS

Escombrada manual mecanitzada

Canalització riu, cines Lauren

Diumenges

Matí

 

Fregadora voreres alta intensitat

 CMAR

1 cop per quatrimestre

 

Matí

Neteja excrements gossos en zones de més ús.

1 d/s

Matí

Les freqüències de servei indiquen les vegades que es realitza un servei en el mateix punt en el període d’una setmana.     

                                                                                    

L’horari de matí és de    6:30 a 13:54

L’horari de tarda és de  14:00 a 21:24

L’horari de nit és de     23:00 a   6:24

 

Et destaquem...