Habitatge i Transició Ecològica

Les aigües residuals

Lleida disposa d’una ordenança reguladora dels abocaments al sistema públic de sanejament que té com a objecte regular l’ús de la xarxa de clavegueram i fixar les prescripcions a les quals hauran de sotmetre’s en matèria d’abocaments els usuaris de les infrastructures de sanejament (activitats, indústries, etc.)

Les aigues residuals de la ciutat de Lleida són tractades a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Lleida, en funcionament des del 1994.

 

Fitxa tècnica de l'Estació depuradora d'aigües residuals de Lleida

ACA: Fitxa depurapora de Lleida

 

Si esteu interessats, podeu visitar l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Lleida:

per escol·lars i col·lectius (activitat del programa Lleida en Viu)

per a la ciutadania (Ecodescoberta)

Et destaquem...