Habitatge i Transició Ecològica

L’aigua potable

El subministrament d'aigua a Lleida

La ciutat de Lleida defineix una conca hidrològica molt vasta, ja que l'aigua de tres dels principals rius de la conca de l'Ebre hi aporten les seves aigües: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribargoçana i el Segre.

L'aigua per al consum de la població de Lleida prové de tres punts de subministraments diferents, que junts subministren aproximadament uns 43.000 m3 al dia.

La part més important prové del riu Noguera Ribagorçana, des de l'embassament  de Santa Anna, que alimenta el Canal del Pinyana. Des de l'assut de Pinyana surten uns 28.000 m3/dia en una conducció tancada de 32 km que passa per la potabilitzadora de Lleida i arriba als dipòsits de la Seu Vella. Des d'aquests dipòsits, l'aigua es reparteix a gairebé tota la ciutat, exceptuant l'avinguda Rovira Roure i el barri de Magraners.

 

Una altra part ve del canal de Catalunya i Aragó a través de la sèquia d'Alpicat,  una mitjana de 12.000 m3/dia, si be cal puntualitzar que la ciutat només rep aigua d'aquests embassaments durant l'època de reg, quan molta part de l'aigua de la sèquia de Pinyana es destina al reg de cultius. Aquesta aigua s'uneix amb una petita quantitat d'aigua provinent de l'embassament de Santa Anna.

 

Canal d’urgell 1 Canal d’ugell 2

 

Finalment els Magraners, El Poligon Industrial del Segre i el Cami dels Frares s'abasteixen de l'aigua del Canal d'Urgell (uns 800 m3/dia) que es potabilitza en una petita estació situada als Magraners.

 

L'aigua que utilitzen les industries del poligon per a processos industrials es captada directament del Segre i del canal de Balaguer, mentre que la que arriba a les explotacions agropecuàries s'agafa de les sèquies i canals que envolten la ciutat.

 

Consum d'aigua a la ciutat de Lleida.

 

El consum d’aigua per habitant i dia a la ciutat de Lleida durant aquest 2008 s’ha reduït de mitjana un 4,2% en relació a l’any anterior. Especialment, aquesta reducció es va veure reflectida entre els mesos de maig (7,59%), juny (6,18%), juliol (8,38%) i agost (8,79%) quan va coincidir amb el període de sequera que va patir Catalunya entre la primavera i l’estiu. Aquest estalvi és degut a les campanyes de divulgació i a la major conscienciació de la ciutadania sobre el consum racional de l’aigua.


En aquest sentit, la reducció de la despesa domèstica s’ha reduït de tal manera que s’ha passat de 187 litres per habitant i dia el 2004 a 137 el 2008, d’acord amb les dades de balanç de l’empresa concessionària de l’aigua de la ciutat, Aigües de Lleida. Per tant, el consum domèstic de la ciutat s’ha reduït en un 26,7% en els últims quatre anys, malgrat que el nombre de clients s’ha incrementat en uns 6.000 en augmentar també la població.

El consum global d’aigua a la ciutat de Lleida en els darrers quatre anys s’ha reduït en un 8%, gràcies a la millora de l’eficiència de la xarxa de distribució, la contenció del consum domèstic i la baixa dels consums municipals (regs, neteja carrers, etc.).

A més del consum domèstic i el global, en aquests últims quatre anys també s’ha reduït l’aigua total enregistrada en un vuit per cent. Aquí s’engloba l’aigua enregistrada a clients domèstics i industrials i l’aigua enregistrada municipal. El rendiment de la xarxa, que contribueix a disminuir les pèrdues d’aigua, s’ha incrementat en un 3% en els últims cinc anys.

 

Enllaços d'interés:

Dades sobre el consum d'aigua a Lleida: Consorci de promoció econòmica de Lleida.

L'aigua potable: el Museu de l'Aigua

Aigües de Lleida - Aqualia

Et destaquem...