Habitatge i Transició Ecològica

La Casa de Fusta

La Casa de Fusta és l’edifici més alt d’Espanya construit amb fusta, amb un total de sis plantes, i amb una demanda energètica mínima gràcies a un sistema de construcció energèticament eficient.

 

La “Casa de Fusta” és un edifici de cinc pisos més la planta sotacoberta, construït al centre històric de Lleida, amb funció de vivenda plurifamiliar i oficines.

Quant a les seves característiques constructives, cal destacar que es van utilitzar 100 tones de fusta per a construir l’edifici, concretament d’avet blanc de KLH (amb segell de qualitat AITIM) procedent d’Àustria. Tota la fusta utilitzada ha estat sotmesa a tractaments específics contraincendis (ignífugs).

Per manca d’espai, l’edifici no disposa de sistemes d’aprofitament d’aigües però si d’estalvi energètic. Concretament en l’aspecte tèrmic, l’edifici funciona mitjançant calefacció centralitzada de biomassa, juntament amb plaques solars per l’escalfament de l’ACS.

La Casa de Fusta té una alçada màxima en façana de 16,44m. A l’interior, l’alçada mínima de les vivendes és de 2,72m i la del local d’oficines és de 3,7m.

En total, consta de dos apartaments per planta (en total 9 apartaments ) d’entre 54 i 70 m2 (un d’ells dúplex amb terrassa). A banda, l’edifici també disposa de local per a oficines. Tot plegat, suposa una superfície total de 309 m2 (i una superfície coberta de 320 m2).

Crèdits:
Data de Creació: 2013
Arquitecte: Ramon Llobera Serentill
Conctructora: Construccions Pallàs

>> Més Informació:
Casa de Fusta a Lleida

 

vista_CasaFusta vista_CasaFusta_2 vista_CasaFusta_3 vista_CasaFusta_4

Et destaquem...