Habitatge i Transició Ecològica

Habitatges plurifamiliars amb geotèrmia

Ubicat en ple cas històric de Lleida, aquest edifici d’habitatges plurifamiliars, destaca per l’aplicació de la geotèrmia com a sistema de climatització (fred-calor) de les vivendes, recolzada per plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques, per a una gestió eficient de l’energia.

 

vista_habitPlurifGeo

 

L’edifici plurifamiliar consta de planta baixa i tres plantes, amb un total de 6 habitatges en règim de lloguer protegit per a joves (iniciativa de la Paeria).

El projecte de l’edifici contemplava l’aplicació d’energia geotérmica per aprofitar el desnivell natural del solar, que permetia adequar microespais sota l’edifici per a refredar i calefactar l’immoble. Amb aquesta tècnica, s’aconsegueix produir aire condicionat totalment gratuït (100%) i reduir gairebé a la meitat el consum de calefacció(50%).

El sistema es complementa amb la instal·lació a la coberta de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques.

Dades tècniques
Pressupost total: 516.925 euros
Superfície del solar: 111,70 m2
Superfície total construida: 428 m2
Superfície construïda en coberta: 13,90 m2

Crèdits:
Data: finalització de les obres Primavera de 2011
Arquitecte: Anthony Foy, del gabinet Labox
Constructor: Garrofé-Roca

>>Més informació:
Garrofé-Roca
Notícies de La Paeria

 

vista_habitPlurifGeo_2 vista_habitPlurifGeo_3

Et destaquem...