Habitatge i Transició Ecològica

Cens municipal

El cens municipal és un arxiu on es registren tots els animals de companyia del municipi de Lleida

 

És obligació dels propietaris censar les seves mascotes, ja sigui dirigint-se personalment a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o mitjançant el seu veterinari. Prèviament però, cal identificar-lo correctament amb un microxip.

Cal saber que el propietari d'un animal que no el tingui ni identificat ni censat està incorrent en infraccions tipificades a les ordenances municipals que poden ser motiu de sanció.

 

perrete

Vols censar o donar de baixa el teu animal de companyia?

Et destaquem...