Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/Nova ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida

Nova ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida

L'objectiu és millorar les condicions ecològiques i ambientals del medi urbà

Data publicació: Dimecres 27, maig del 2009


Imatge de la notícia Nova ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida

La Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat portarà al ple d'aquest divendres l'aprovació inicial de l’Ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida. L’objectiu d’aquesta nova normativa és regular la creació, conservació, ús i gaudi dels espais verds i els elements que li són propis existents en el terme municipal de Lleida, per tal d’aconseguir una millora de les condicions ecològiques i ambientals del medi urbà i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans

L’àmbit d’aplicació es refereix als següents espais: parcs urbans, passeigs, places, illetes verdes d’acompanyament a altres elements urbans, com les fonts, estanys, monuments, etc; illetes verdes aïllades situades en la via pública, jardineres aïllades o agrupades situades a la via pública, l’arbrat urbà; en general, els espais urbans lliures tant de domini públic com privat d’ús públic, qualificats i classificats pel Pla General Municipal (PGM) com a Parcs Urbans, Zones Verdes o Jardins, Verds Urbans, Espais Lliures Lineals i Verds Esportius; el Parc Alcalde Pons - Les Basses i els éssers vius associats als espais verds o d’interès especial dins el municipi.

La primera tinenta d’alcalde, Marta Camps, ha explicat que l’ordenança també preveu que els promotors de projectes de creació d’espais verds hauran de presentar un projecte en el qual es descriguin i valorin detalladament totes les obres, instal•lacions i plantacions que es projectin. En la mesura de les possibilitats, els projectes tindran en compte, tant els seus elements naturals com artificials, criteris de sostenibilitat, autosuficiència i baix manteniment, així com la confortabilitat dels usuaris. Els nous espais verds procuraran en el seu disseny mantenir aquells elements naturals (com la vegetació original existent, cursos d’aigua i configuracions topogràfiques) que serviran de suport als nous usos.

L’ordenança preveu que no es puguin plantar arbres en voreres menors de 3 m, excepte en els casos que es pugui justificar les condicions adequades per l’òptim creixement de l’arbrat i que no hi hagi afectació de serveis. En voreres entre 3 i 4 metres lliures, i en projecció vertical, l’arbrat es farà amb arbres petits. En voreres majors de 4 metres, l’arbrat és farà amb arbres mitjans o grans, en funció de l’amplada.

Els escocells hauran de tenir una mida mínima de 150 x 150cm. Es prioritzarà la formació d’escocell corregut amb paviment tou amb una amplada mínima de 1,5 metres. En les vies de trànsit amb voreres entre 3 i 4 metres d’ample els escocells seran de mides mínimes de 100 x 100 cm, i la separació mínima entre ells serà de 6 metres. En les vies de trànsit amb voreres superiors a 4 metres d’ample els escocells seran de mides mínimes de 150 x 150 cm, amb una separació mínima entre ells de 7 metres.

El regidor de Medi Ambient i Horta, Josep Barberà, ha explicat que, un cop aprovada l’ordenança es farà tot un procés pedagògic per explicar la normativa i que serà passat un temps que es durà a terme el règim sancionador. L’ordenança preveu que les infraccions administratives es classifiquin en lleus, greus, i molt greus.

Les infraccions lleus (tallar flors, fruits o plantes sense l’autorització corresponent.; abocar escombraries, papers, plàstics o qualsevol altre tipus de residu en les zones verdes; usar inadequadament el mobiliari urbà): fins a 750 €.

Les infraccions greus (la creació d’àrees verdes contravenint el disposat en aquesta Ordenança, les deficiències en l’aplicació dels tractaments fitosanitaris amb la deguda dosificació i oportunitat, esporgar, traslladar o trasplantar l’arbrat urbà sense autorització municipal, no protegir l’arbrat existent en els casos d’execució d’obres a la via pública, entre altres): de 751 a 1.500 €.

Les infraccions molt greus (arrencar, trencar, cremar, tallar, doblegar arbres i arbusts, així com qualsevol de les seves parts com arrels, troncs, branques o l’escorça i, en general, qualsevol acció que suposi el deteriorament de l’estat vegetatiu de l’element; les accions i omissions que afectin a exemplars sobresortints o Arbres o Jardins Monumentals o catalogats, entre altres): de 1.501 a 3.000 €.

Et destaquem...