Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/La recollida selectiva de residus porta a porta de l’Eix Comercial rep un notable alt de valoració per part dels usuaris

La recollida selectiva de residus porta a porta de l’Eix Comercial rep un notable alt de valoració per part dels usuaris

El 80% dels 156 enquestats creu que el nou sistema contribueix a millorar la separació de residus Majoritàriament troben adequades les freqüències de recollida de les diferents fraccions i un 97% diu que el nou servei compleix l’horari de recollida El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa manifesta la seva satisfacció per les dades de l’enquesta

Data publicació: Dilluns 18, desembre del 2017


Imatge de la notícia La recollida selectiva de residus porta a porta de l’Eix Comercial rep un notable alt de valoració per part dels usuaris

©Hermínia Sirvent

Els usuaris de la recollida de residus porta a porta de l’Eix Comercial i grans productors qualifiquen amb un notable alt el nou servei en l’enquesta de valoració, encarregada per l’Ajuntament de Lleida. El 90,17% dels 156 establiments sondejats aproven el nou servei i només un 9,83% el suspenen, segons ha explicat el tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa.

Davant la pregunta de si “creu que el nou servei contribueix a millorar la separació de residus?”, un 80% dels enquestats responen que sí; mentre que un 70% creu que el nou sistema de recollida municipal és més pràctic.

L’enquesta, encarregada per valorar la recollida selectiva porta a porta, també ha volgut conèixer l’opinió dels comerciants sobre la idoneïtat de les freqüències de recollida de cadascuna de les fraccions, per saber si s’ajustaven a les necessitats dels usuaris. En aquest sentit, el 95% consideren que la recollida de paper/cartó és l’adequada i el 5%, alta. La recollida del vidre és qualificada d’adequada en un 91%; només un 9 la veu baixa. Els envasos obtenen una qualificació adequada pel 60% dels usuaris, mentre que la resta de residus és considerada com l’adient pel 86% dels enquestats. Només el 17% d’aquests troben adequada la recollida de la matèria orgànica.

Davant la pregunta de si creien que el nou servei complia amb l’horari de recollida, un 97% dels enquestats respon que “sí”.

En conèixer les dades de l’enquesta, el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa ha manifestat estar molt satisfet pel resultat i ha agraït als comerciants i empresaris la seva col·laboració, malgrat que ha assenyalat que cal seguir avançant encara més en el sistema de recollida.

L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa la recollida selectiva de residus porta a porta en tres fases. Ara fa un any va començar-ho a fer entre els grans productors de la ciutat; entre els mesos d’abril i maig, la va continuar en les escoles, i entre juny i juliol la va dur a l’Eix Comercial.

Des de llavors, els tècnics de la Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat han visitat 455 activitats comercials, als quals se’ls va facilitar la informació per resoldre els dubtes sobre horaris i materials a tractar en cadascuna de les fraccions; posteriorment, se’ls va lliurar els contenidors i cubells, i en la darrera fase, s’ha fet el seguiment, control i resolució d’incidències.

El seguiment del servei es fa mitjançant un aplicatiu informàtic que permet saber els buidatges que fa cada comerç i que es pot registrar amb la tecnologia del camió que fa la recollida. Posteriorment, un educador és l’encarregat de fer el seguiment de les incidències, mentre que la brigada de medi ambient inspecciona el correcte funcionament del sistema, amb visites personalitzades als punts on s’han detectat, per corregir les deficiències.

Les principals incidències registrades fins ara tenen a veure amb la incorrecta selecció dels residus, el lliurament fora del dia de recollida i l’error de contenidor, entre altres.

Des de l’entrada en funcionament de la recollida selectiva a l’Eix Comercial, el passat mes de juny, s’han comptabilitzat 471.275 kg en residus, repartits de la següent manera: 341.020 de paper i cartó (malgrat que el període d’aquesta recol·lecció va iniciar al gener); 27. 850, d’envasos; 12.080, de vidre; 81.410, de matèria orgànica, i 8.915, de la resta.

Aquest nou servei ha suposat un increment d’un 3% dels valors de recollida selectiva de la ciutat. La dels grans productors i l’Eix Comercial suposa un 14% de la que es fa a la ciutat (sense incloure la fracció orgànica).

El tinent d’alcalde Larrosa també ha apuntat que l’any vinent es podrà disposar de més dades, que permetran compara l’efectivitat de la recollida porta a porta comercial.

Et destaquem...