Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/La Paeria sanciona dos cadenes de supermercats de la ciutat per mala gestió en la recollida selectiva

La Paeria sanciona dos cadenes de supermercats de la ciutat per mala gestió en la recollida selectiva

La brigada de Medi Ambient va iniciar un expedient sancionador que s’ha resolt amb una multa de 2.800 euros a Mercadona i de 400€ a Carrefour per no separar correctament els residus La recollida selectiva a Lleida en grans productors se situa en un 76,5%

Data publicació: Dijous 20, agost del 2020


Imatge de la notícia La Paeria sanciona dos cadenes de supermercats de la ciutat per mala gestió en la recollida selectiva

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha sancionat dos cadenes de supermercats de la ciutat de Lleida per no separar correctament els residus comercials en origen i no lliurar-los de forma separada al gestor de residus o al servei municipal de recollida. Aquesta infracció administrativa està considerada com a falta lleu, segons l’Ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus de Lleida (article 40.1.2V) i s’ha quantificat en 400 euros, corresponent al grau mínim. El tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha explicat que en el cas de Mercadona la multa s’aplica als set establiments que té a Lleida i una multa a Carrefour. Per tant, el total de les sancions és 2.800 i 400 euros, respectivament. L’expedient informa que la reincidència o reiteració en aquesta o una altra infracció pot agreujar la sanció imposada.


El tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha afirmat que la majoria de comerços a la ciutat fan bé la separació de residus. Però hi ha casos, com aquests, en els quals s’ha hagut d’actuar, per evitar aquesta actitud i per vetllar pel compliment de l’ordenança.

Talamonte ha demanat col·laboració, tant als establiments comercials com al conjunt de la ciutadania, per separar en origen la brossa i incrementar les fraccions selectives. El fet de reduir el rebuig ajuda a reduir les emissions de CO2 i també genera efectes positius en el medi ambient i l’economia, ja que el cost és més alt si no es separa. Tall de veu S.Talamonte

L’expedient sancionador a ambdues empreses es va iniciar al novembre després que al febrer de l’any passat es comprovés que l’empresa no lliurava les deixalles de forma separada al gestor de residus o al servei municipal de recollida. Es va notificar electrònicament el decret d’inici de l’expedient, amb els fets que va motivar la seva incoació, qualificació i sancions que correspondrien. Al mateix document s’informava de la possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat i de formular al·legacions o proposar proves, en un termini de vuit dies hàbils, així com de realitzar el pagament voluntari amb reducció de l’import de la sanció.

En no obtenir resposta, es va continuar amb el procediment, d’acord l’Ordenança, amb la resolució que contemplava l’import íntegre de la sanció. De conformitat amb la mateixa ordenança i del citat al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per la comissió d’aquesta infracció és podrien imposar multes de 400 a 4.000 euros, quedant establerta en 400 euros.

76,5% de recollida selectiva en grans productors

En el que portem d’any, un 76,5% dels residus generats pels grans productors s’han recollit de manera selectiva. La recollida en la comercial a grans productors supera la tona de residus, amb 1.088.080 quilos. Una quarta part del volum total d’aquesta brossa és rebuig. El paper i el cartró i l’orgànica representen el 58% per cent de la recollida selectiva, seguit dels envasos, amb un 17%. La resta, un, 1,4%, correspon al vidre.

Et destaquem...