Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/L’EMU publica el concurs públic per al servei d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022

L’EMU publica el concurs públic per al servei d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022

El contracte de tres anys amb l’actual auditor ha finalitzat i s’ha signat la resolució per iniciar la nova licitació per fer efectiu el nomenament abans que finalitzi l’exercici a auditar.

Data publicació: Divendres 23, octubre del 2020


Imatge de la notícia L’EMU publica el concurs públic per al servei d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) ha fet públic el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per al servei d’auditoria dels comptes anuals de l’organisme per a l’actual exercici i els dos següents (2020, 2021 i 2022). El plec s’ha penjat al Perfil del Contractant del web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. El pressupost de la licitació és de 21.000 euros (IVA exclòs) per a la durada del contracte. És a dir, per a les tres anualitats de prestació del servei.

El tinent d’alcalde i president de l’EMU, Sergi Talamonte, va signar en el seu moment la resolució per iniciar la licitació per adjudicar el servei mitjançant procediment obert ordinari i urgent, atès que el nomenament de l’auditor s’ha de fer efectiu abans que finalitzi l’exercici a auditar.

L’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL. es proposa la contractació del servei d’auditoria de comptes anuals per a tres exercicis (2020-2022). La presentació de propostes finalitzarà el 3 de novembre d’enguany (a les 14 h). S’haurà d’acreditar la solvència tècnica mitjançant certificació que acrediti que els darrers 6 anys s’ha auditat correctament durant tres exercicis els comptes d’una societat mercantil de capital íntegrament públic que gaudeixi de la condició “d’entitat urbanística especial”, tal com es va fer a l’anterior licitació.

Et destaquem...