Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/L’Agència de l’Energia de Lleida aporta criteris tècnics d’equilibri territorial, protecció de la biodiversitat i del paisatge per implantar parcs fotovoltaics a l’horta

L’Agència de l’Energia de Lleida aporta criteris tècnics d’equilibri territorial, protecció de la biodiversitat i del paisatge per implantar parcs fotovoltaics a l’horta

S’introdueix a l’ordenança de l’Horta una ocupació màxima dels parcs fotovoltaics de 10 hectàrees, ampliables a 20 si existeix un contracte de manteniment o d’inici d’activitats agropecuàries. Distàncies entre les diferents plantes fotovoltaiques superiors a 500 metres lineals, protecció dels Habitats d’Interès Comunitari i de les espècies vegetals i la fauna amenaçades, i protecció del paisatge i de l’horta antiga. Es permet la instal·lació de panells solars sobre les construccions, edificacions, hivernacles i annexos d’instal·lacions auxiliars, així com en els espais d’ús associat a la construcció, si respecten la normativa vigent.

Data publicació: Dijous 18, mar� del 2021


Imatge de la notícia L’Agència de l’Energia de Lleida aporta criteris tècnics d’equilibri territorial, protecció de la biodiversitat i del paisatge per implantar parcs fotovoltaics a l’horta

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

La Comissió Territorial de l’Horta i la Comissió Informativa de Transició Ecològica i Habitatge han tractat avui els criteris tècnics per a la implantació de plantes fotovoltaiques que s’introduiran en la nova ordenança de l’Horta. Des de l’Agència de l’Energia de Lleida de la Regidoria de Transició Ecològica s’ha fet un treball exhaustiu per fixar els criteris tècnics que permetran regular la instal·lació de parcs d’energia fotovoltaica al municipi fent-los compatibles amb la promoció de l’activitat econòmica agrària de qualitat, la protecció de la biodiversitat, la protecció del paisatge i l’equilibri territorial, d’acord amb les particularitats del municipi de Lleida.

«L’important increment de sol·licituds per a la implantació en terrenys del municipi de plantes fotovoltaiques de grans dimensions genera la necessitat de fixar els criteris tècnics que garanteixin l’equilibri territorial i la protecció de la diversitat i del paisatge» ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Sergi Talamonte, qui ha remarcat, en plena emergència climàtica, «l’aposta de l’Ajuntament de Lleida per un model energètic basat en la renovable i local, que prioritzi el benefici local per davant del de grans fons d’inversió, i sempre preservant aquest valuós rebost que és l’horta de Lleida i tots els valors naturals que tenim». Talamonte ha posat en valor la tasca que s’ha realitzat conjuntament amb el departament de planejament de la Paeria.

Equilibri territorial

L’ocupació màxima admissible dels parcs fotovoltaics serà de 10 hectàrees, fet que reduirà l’afectació en l’entorn i la pèrdua de sòl per a l’activitat agrària. Alhora, limitar la mida dels parcs permetrà un major ajustament a la infraestructura d’evacuació elèctrica existent de mitja tensió, evitant l’impacte d’infraestructures elèctriques més grans. L’ocupació podrà ser de fins a 20 hectàrees si existeix un contracte de manteniment o d’inici d’activitats agropecuàries (pasturatge, conreus herbacis, ús apícola o qualsevol altre tipus d’activitat que fomenti la conservació del sòl i la biodiversitat) compatibles amb la instal·lació de panells solars. En l’ordenança també s’establirà que les distàncies entre les diferents plantes fotovoltaiques hauran de ser superiors a 500 metres lineals.

Protecció de la biodiversitat

No es permet la implantació de plantes fotovoltaiques dins les parcel·les que incloguin Habitats d’Interès Comunitari (com poden ser els prats mediterranis, alzinars i carrascars, pinedes mediterrànies, etc) ni en indrets amb espècies vegetals amenaçades o on les plaques solars puguin provocar una disminució de població de fauna protegida.

Protecció del paisatge i de l’horta antiga

No es permet la instal·lació de plantes fotovoltaiques en àrees de Paisatge d’Atenció Especial com són les terrasses baixes del riu Segre (horta antigua), o altres espais inclosos dins de les figures de protecció ambiental del planejament. Es preservarà una franja de 200 metres lliure d’instal·lacions fotovoltaiques en sòl rústic, al voltant del tossal de la Moradilla, mesurats a partir de la base del tossal.

Instal·lacions solars en construcció

Està permesa la instal·lació de panells solars sobre coberta i/o a la façana de les construccions, edificacions, hivernacles i annexos d’instal·lacions auxiliars, així com en els espais d’ús associat a la construcció, si respecten la normativa vigent, que estableix el compliment de les disposicions urbanístiques dels municipis.

Aquest estudi detallat dels criteris per a la implantació de plantes fotovoltaiques s’inclourà en la nova ordenança de l’Horta. El treball també s’incorpora a l’estudi i redacció d’una modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de Lleida per regular la implantació de parcs fotovoltaics a tot el municipi. La Comissió de Polítiques de la Gestió Urbanística i Mobilitat que se celebrà demà dimecres debatrà, per a la seva posterior aprovació al ple, una proposta de suspensió de la tramitació de llicències per a usos i obres d’instal·lacions de parcs solars i fotovoltaics en tot el sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat de la ciutat mentre es modifica el pla general.

Et destaquem...