Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/El Consell d’Administració de l’EMU aprova modificar els criteris de comptabilització del Pla de l’Estació en els comptes de l’any 2019

El Consell d’Administració de l’EMU aprova modificar els criteris de comptabilització del Pla de l’Estació en els comptes de l’any 2019

Sergi Talamonte: “Amb aquesta actuació permetrem desbloquejar els comptes generals de la Paeria i els podrem trametre a la Sindicatura de Comptes, tal i com marca la legislació vigent”.

Data publicació: Dimarts 28, gener del 2020


Imatge de la notícia El Consell d’Administració de l’EMU aprova modificar els criteris de comptabilització del Pla de l’Estació en els comptes de l’any 2019

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) ha acordat corregir les deficiències detectades als comptes de l’exercici 2018, amb el compromís de fer constar aquestes anomalies en els del 2019, un fet que permetrà desbloquejar els comptes generals de la Paeria i poder-los trametre a la Sindicatura de Comptes, tal i com marca la legislació vigent.

El president de l’EMU i tercer tinent d’alcalde, Sergi Talamonte, ha explicat que “vam heretar un problema comptable, que s’ha confirmat amb els informes tècnics demanats, i es reflectirà en els comptes del 2019 que ja s’estan elaborant”. En aquest sentit, avui el Consell d’Administració de l’EMU s’ha compromès a introduir la modificació en els comptes de l’any 2019.

Cal recordar que el Consell d’Administració de l’EMU va paralitzar el passat mes d’octubre l’aprovació dels comptes anuals de 2018 per un criteri de prudència comptable, davant la controvèrsia generada per dos informes sobre la possibilitat de repercutir el cost de les obres ja acabades en l’àmbit del Pla de l’Estació. En aquell moment, Sergi Talamonte va explicar que “el motiu d’aquesta decisió excepcional són els dubtes sobre la possibilitat de repercutir efectivament les obres executades per l’EMU en l’àmbit del Pla de l’Estació al conjunt de propietaris d’aquest sector, quan es dugui a terme el seu futur desenvolupament urbanístic. Es tracta d’un import total de 21.925.987,12 euros, que consten al balanç de l’empresa com a existències, corresponents a les obres de cobriment de les vies entre l’estació i Comtes d’Urgell i la construcció del pont de Príncep de Viana, fetes per encàrrec de la Paeria”.

Derivat d’aquest fet, l’EMU va encarregar un estudi per saber si es podien o no aprovar els comptes tal i com estaven formulats o l’empresa municipal estava obligada a la seva reformulació. L’informe pericial comptable encomanat per l’EMU va concloure que “es fa constar incorrectament dins de la partida d’"Existències" el compte "obres d’urbanització acabades pendents de repercutir (Pla de l’Estació)" per valor de 21,9 milions d’euros”. No obstant, la normativa permet no modificar els comptes del 2018, atès que aquest informe es va lliurar a finals de desembre i ha estat analitzat per l’auditor durant el mes de gener de 2020, moment en que ja s’han fet actuacions d’auditoria i tancament comptable de l’exercici 2019.

Ara, el Consell d’Administració de l’EMU ha donat llum verda a reflectir aquests fets detectats en els comptes de l’any 2019, i deixar els comptes anuals del 2018 tal com s’havien aprovat, una pràctica que permetrà desbloquejar els comptes generals de l’Ajuntament de Lleida.

Cal remarcar que avui, després de la celebració del Consell d’Administració de l’EMU, la Comissió Informativa de Polítiques de Gestió del Govern Obert, Economia i Participació ha informat que en el proper Ple Municipal se sotmetrà a votació el compte general de la Paeria de l’exercici 2018. En el cas que s’aprovés, es procedirà a enviar els comptes generals, de forma immediata, i a la Sindicatura de Comptes.

Et destaquem...