Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/Acord per al refinançament del deute de l'EMU que reduirà a la meitat les quotes de crèdits

Acord per al refinançament del deute de l'EMU que reduirà a la meitat les quotes de crèdits

El tinent d’alcalde Sergi Talamonte ha explicat que l'Empresa Municipal d'Urbanisme ha cercat la millor opció per refinançar el crèdit, com a única solució per fer viable l’EMU i les polítiques d’habitatge. S’ha ha arribat a un acord, amb condicions més avantatjoses, que permetrà estalviar més de 3 milions en interessos.

Data publicació: Dijous 12, març del 2020


Imatge de la notícia Acord per al refinançament del deute de l'EMU que reduirà a la meitat les quotes de crèdits

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L’Empresa Municipal d’Urbanisme ha acordat el refinançament del seu deute, fet que permetrà reduir a la meitat les quotes de crèdits i fer viable l’empresa i les polítiques d’habitatge que en depenen. El president de l’EMU i tinent d’alcalde, Sergi Talamonte, ha explicat que s'ha sondejat el mercat creditici per aconseguir un refinançament amb interessos més avantatjosos i allargament de terminis. Aquest procés de renegociació ha aconseguit l'objectiu de reduir substancialment les quotes de crèdits que es pagaven fins ara, generant un estalvi global de 3.096.000€ en interessos. El refinançament dels principals crèdits reduirà la càrrega financera anual i, en definitiva, reduir la injecció econòmica de l’Ajuntament a l’empresa.

Respecte l'operació de reestructuració amb l’entitat financera, es refinancien 42 M€, reduint-se la quota anual, que passa de 5.561.000 € a 2.337.000 €, amb carència fins al 2021 i un termini d'amortització de 20 anys, reduint el tipus d'interès a prudència financera a 1,03%+euríbor (abans del 3,5€+euríbor). Tall de veu S.Talamonte

Pel que fa al total de deute de l'EMU amb entitats financeres, el capital pendent d'amortització és de 49.417.000€. La quota anual passa de 6,4 M€ a 3,1 M€ per al 2020.

El tinent d’alcalde ha explicat que l’actual equip de Govern aporta solucions responsables per salvar l’EMU i per preservar les polítiques d’habitatge, per resoldre la situació que s’han trobat, i que ha revertit una situació insostenible i posava en risc l’entitat. Talamonte ha afirmat que, la gestió financera aplicada fins ara ha fet ús del crèdit de manera desmesurada, pagant preus per sobre del mercat amb tipus d’interès superiors al 3,5 per cent i clàusules de pagament ajornat fins al 2016.

Talamonte ha denunciat novament la irresponsabilitat dels anteriors equips de govern que no van fer front als deutes contrets per l'EMU per a la realització de les obres del Cobriment de les vies i del Pont de Príncep de Viana. "La dilatació en l'amortització d'aquest deutes ha suposat haver de fer front a molts milions d'euros en interessos". I ha afegit que les necessitats financeres de l’empresa no es cobrien, tot i l’aportació anual de l’Ajuntament.

El Consell d’Administració ha tractat un altre punt destacat. Ha aprovat la formulació dels comptes del 2019, que posen punt i final a la controvèrsia per la formulació dels comptes de l’exercici anterior, i que es va saldar amb el traspàs de la depreciació dels 21 milions d’Euros del Pla de l’Estació als comptes del ’19. L’empresa pot assumir ara aquesta depreciació, sense posar-la en perill. Talamonte ha dit que és de prudència no comptabilitzar com a existències una repercussió de càrregues hipotecàries amb un Pla de l’Estació que no té definits els terminis ni les càrregues que podran repercutir-se. En el moment que es desenvolupi l’esmentat pla, l’EMU podrà recuperar aquestes inversions.

Et destaquem...