Habitatge i Transició Ecològica

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

CAMPANYA FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS. bosses reciclatge

DATA DE LA CAMPANYA:

• Data d’inici:9 de juny del 2008

• Data final : 29 de juny del 2008.

OBJECTIUS

• Motivar la recollida selectiva a aquell sector de la població que encara no fa la separació del paper, vidre, envasos o orgànica

RECURSOS

• 3000 exemplars de Bosses de selectiva (de tres unitats) de ràfia

DESENVOLUPAMENT

La campanya s’ha desenvolupat en dues accions:

 

1. Acció mediàtica

Amb l’objectiu de incidir en el valor que tenen els diferent tipus de residu, com a motivació per a reciclar, es va fer una campanya mediàtica emprant els següents mitjans:

• 40 opis

• Rotulació 3 busos (cartells de la recollida matèria orgànicapaperenvasosvidre)

• 2 insercions a premsa

• 35 Insercions spots Segre TV

•  Insercions a 10 panells electrònics de la ciutat

• Col·locació d’adhesius de reforç a la campanya als contenidors de RSU.

•  Rotulació de  camions diürns de neteja vial d’ILNET

 

2. Lliurament d’elements per al foment de la recollida selectiva

Es van lliurar bosses de ràfia a les 6 deixalleries de Lleida per la fàcil separació de residus domèstics. Tanmateix en algunes entitats representatives de Lleida se’ls facilitarà petits contenidors de recollida de residus, també per al foment de la recollida

Et destaquem...