Habitatge i Transició Ecològica

Agenda 21 de Lleida

L'Agenda 21 és un pla per actuar en favor del desenvolupament sostenible.

El compromís de Lleida amb la sostenibilitat quedà recollit al 1996 amb la signatura de la carta d'Aalborg per part de l'Ajuntament i s'estèn fins a l'actualitat, en què s'ha anat desenvolupant l'Agenda 21 Local de Lleida.

 

 

L'Agenda 21 de Lleida
Què és? El camí recorregut
Com participar?
Fórum Ambiental

Grups de treball:

Pacte per a la mobilitat sostenible

Grup de Treball d'espais Verds

Programes
Paeria 21 Ecoentitats Agenda 21 Escolar

Et destaquem...