Habitatge i Transició Ecològica

Clima i energia

L'organisme científic internacional de referència respecte el canvi climàtic, l’IPCC [1],   avisa de forma contundent, que s'acaba el temps per reduir de forma dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle, abans d'entrar en una dinàmica de canvi climàtic irreversible  sobre la salut, la qualitat de vida i la seguretat de les persones.

Un  repte de gran magnitud i una gran oportunitat per passar a un nou model descarbonitzat, més saludable i més proper.

Lleida, com totes les altres ciutats , és emissora neta de CO2, el principal responsable del canvi climàtic, (edificis, transport, serveis, residus...) i a la vegada pateix cada cop més, les conseqüències d’un canvi del clima (major freqüència d’onades de calor, de fenòmens extrems, de distribució irregular de les precipitacions, etc).

El Ple de la Paeria del 21 de setembre de 2019 va acordar per unanimitat de tots els grups municipals, declarar la situació d’emergència climàtica al municipi.

És el moment de que tots els actors del municipi  treballem intensament i coordinadament per fer front al repte: administracions, entitats, empreses privades, i també la ciutadania, amb accions a totes les escales, individual i col·lectiva, local i global.

L'equip de govern de la Paeria per fer front al canvi climàtic, recull en l'Acord Municipal de Govern, les mesures prioritàries a desplegar els propers anys, dins el Pla del canvi climàtic de Lleida 2030 , per mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-los als efectes previsibles que tindrà les properes dècades. (veure resum divulgatiu del Pla del canvi climàtic de Lleida 2030).

 

PROGRAMES EN FUNCIONAMENT:

- Servei d'assessorament energètic

- Servei d'assistència energètica per fer front a la pobresa energètica

- Promoció d'instal·lació  FOTOVOLTAICA per una transición energètica assequible, conjunta i a mans de la ciutadania.

- Bonificacions fiscals sobre la quota de l'IBI i l'IAE, per a la instal·lació de fotovoltaica

- Programa d'Adaptació urbana al canvi climàtic (naturalització espai urbà, increment ombrejos, construcció de refugis climàtics, estalvi d'aigua...)

(darrera actualització desembre 2019)

 

[1] El Grup Intergoveramental d'Experts sobre el Canvi Climàtic va ser creat l'any 1988 per l'ONU per a facilitar avaluacions integrals de l'estat dels coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les seves causes, possibles repercusions i estratègies de resposta.  https://www.ipcc.ch/Et destaquem...