Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/Tramiten un pla urbanístic per a desenvolupar 926 habitatges entre Pardinyes, Balàfia i el Secà

Tramiten un pla urbanístic per a desenvolupar 926 habitatges entre Pardinyes, Balàfia i el Secà

El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha explicat després de la Comissió d'Urbanisme que els propietaris dels terrenys impulsen el seu desenvolupament perquè constaten la necessitat de nous habitatges pel creixement de la ciutat. La Comissió també ha informat d'una modificació en el planejament per a fer possible un nou edifici per ampliar l'Hospital Santa Maria.

Data publicació: Dijous 17, novembre del 2022


Imatge de la notícia Tramiten un pla urbanístic per a desenvolupar 926 habitatges entre Pardinyes, Balàfia i el Secà

Imatge: (c) Ajuntament de Lleida

La Comissió Informativa de les polítiques de la gestió urbanística, l'habitatge i la transició ecològica ha informat avui de l'inici de la tramitació de l'avanç del pla urbanístic de delimitació del sector SUR 20, una àrea de la ciutat de 168.430 m² on està previst construir 926 habitatges que conformarien un nou àmbit que enllaçaria Pardinyes, Balàfia i el Secà de Sant Pere.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ha explicat que els propietaris d'aquests terrenys han decidit impulsar la seva tramitació urbanística i els projectes que se'n deriven "perquè constaten, i així ens ho han traslladat, que Lleida està en un moment de creixement i hi ha necessitat d'habitatge, també l'expectativa de desenvolupament del sòl industrial també fa preveure que hi hagi zones preparades per acollir persones vinculades a sectors com Torreblanca-Quatre Pilans" i ha recordat que aquesta és una zona a l'entrada de la ciutat que resulta atractiva tenint en compte que a la resta de la ciutat el sòl disponible es va esgotant.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà la urbanització d'un nou vial que enllaçarà la glorieta de Pius Font i Quer amb Prat de la Riba (C-12), pel Secà de Sant Pere i fins a l'avinguda de Pinyana, tancant una anella de circumval·lació. En aquest àmbit s'hi troben les instal·lacions d'Ilnet , que s'hauran de traslladar en el seu moment.

L'expedient ara es remetrà a la Generalitat, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, perquè faci les recomanacions oportunes, de cara a la tramitació de l'expedient del pla parcial durant l'any vinent. Es farà una trobada amb les associacions de veïns afectades per informar-los i recollir les seves propostes, ha afegit Postius.

Nou edifici de l'hospital Santa Maria

Durant la comissió també s'ha informat d'una modificació del planejament urbanístic que impulsa la Paeria per a facilitar la implantació d'un nou edifici d'hospitalització de salut mental, que permetrà ampliar el recinte de l'Hospital Universitari Santa Maria, com demana el departament de Salut. Aquest edifici comptarà amb una superfície de 1.823,17 metres quadrats en un únic bloc enfront del carrer Roda d'Isàbena que s'amplia fins a 4 plantes d'alçada.

Per a fer-ho possible, es tramita una modificació puntual del Pla General que reordena i amplia el polígon d'actuació urbanística UA93, que inclou aquest àmbit i que ara passa a ser un sector discontinu reubicant a Copa d'Or l'habitatge de protecció oficial previst, sobre un futur edifici d'equipaments.

Per tant, la proposta abasta, per una banda, l'illa delimitada pel Passeig Onze de Setembre i els carrers Roda d'Isàbena i Sant Hilari, un sector de 25.277,28 m² situat davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que acollirà l'ampliació del Santa Maria, dos blocs d'edificis de sis plantes al davant d'Onze de Setembre i una gran zona verda a l'interior de l'illa.

De l'altra, també s'inclou en aquesta UA 93 uns terrenys situats entre els carrers Enginyer Antoni Llobet i Cal Benet, a Copa d'Or, de 3.219 m², on hi anirà un equipament en planta baixa i dos edificis d'habitatges de sis plantes.

El pròxim ple municipal votarà l'aprovació inicial d'aquesta modificació puntual del Pla General i la suspensió de llicències en aquest àmbit.

Tramitació d'un pla de millora amb la instal·lació d'un establiment comercial

Una altra de les qüestions tractades durant la Comissió ha estat la proposta d'aprovació inicial del pla de millora urbana per a reordenar l'àmbit situat entre el Passeig Onze de Setembre, Rovira Roure i el carrer Eugeni d'Ors. L'actuació va lligada a la implantació d'un ús comercial per part de l'empresa ALDI Supermercados i després que el Tribunal Superior de Justícia estimés un recurs presentat per una altra empresa contra la negativa de la Paeria a permetre un establiment comercial en aquest punt per qüestions de mobilitat, ha indicat Postius.

Amb aquest pla de millora urbana s'ordena el sector, deixant habitatges unifamiliars a la part que dona a l'àrea d'Urgències de l'hospital Arnau de Vilanova i a Rovira Roure i mantenint les construccions existents (un establiment comercial i diversos habitatges unifamiliars a Eugeni d'Ors). Pel que fa al nou supermercat, s'ubicarà amb façana a Onze de Setembre.

Pla de senyalització

El regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, Joan Ramon Castro, ha presentat el Pla de Senyalització d'Orientació al municipi de Lleida de l'any 2022. Castro ha explicat que arran de les mancances detectades en la senyalització de la ciutat es va encarregar un estudi a una empresa especialitzada, que constata aquestes disfuncions i recomana com ordenar i millorar la senyalització. Aquesta actuació s'anirà abordant de forma progressiva. Ben aviat es licitarà ja la reposició de la senyalització turística amb nova imatge i elements antivandàlics, ha afegit Postius.

Altres qüestions tractades a la Comissió

La Comissió també ha informat de l'aprovació definitiva de l'expropiació de part de les finques situades a l'avinguda Alcalde Rovira Roure 17, 169 i 171a, entre els carrers Albert Coma Estadella i Monestir de les Avellanes, pel sistema de taxació conjunta. Això permetrà iniciar "de forma imminent" les obres d'eixamplament de Rovira Roure.

A més, s'ha donat compte de l'aprovació definitiva del canvi de model de gestió indirecta a gestió directa a través de l'EMAU dels serveis d'aparcament regulat en via pública, d'arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida i del Reglament regulador d'aquest servei. La voluntat és que el nou model entri en funcionament el pròxim 1 de gener.

Et destaquem...