Planejament i Habitatge

Et trobes a:Inici/Planejament i Habitatge/Notícies/Pla Especial de catàleg de construccions situades en SNU de Lleida

Pla Especial de catàleg de construccions situades en SNU de Lleida

El catàleg de construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Lleida que impulsa l’equip de govern de la Paeria pretén afavorir la conservació del patrimoni edificat rural, incentivar la reactivació econòmica del sector primari i facilitar el desenvolupament del món rural. En aquesta primera proposta del pla s’inclouen, d’inici, 112 construccions de l’Horta de Lleida que reuneixen algun dels criteris per ser incloses al catàleg per poder-les destinar a diferents usos com habitatge familiar, establiment hoteler o de turisme rural, activitats artesanals, artístiques, de restauració, equipaments o serveis comunitaris.

Data publicació: Dimecres 18, octubre del 2017


Imatge de la notícia Pla Especial de catàleg de construccions situades en SNU de Lleida

 

El fet de pertànyer al catàleg comporta uns deures com respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original, així com rehabilitar o reduir el volum de les construccions o de la part de les construccions que generen un impacte ambiental o paisatgístic negatiu, però alhora comporta també uns beneficis ja que, d’aquesta manera, es podrà reconstruir i rehabilitar les construccions catalogades, hi haurà la possibilitat d’ampliar-les justificadament entre un 10% i un 20% i les construccions es podran destinar a determinats usos com habitatge familiar, establiment hoteler o de turisme rural, activitats artesanals, artístiques, de restauració, equipaments o serveis comunitaris, sempre tenint en compte que aquests usos complementin les rendes agràries”.
Tot i que el Catàleg incorpora d’ofici aquestes 112 construccions, a partir que s’obri el període de la seva tramitació, tots aquells propietaris que estiguin interessats podran sol·licitar la incorporació de la seves construccions al Catàleg, justificant el compliment del requisits establerts.

 

 

Presentació sobre el Catàleg >

Document aprovat inicialment >

Sol·licitud d'incorporació de construcció al catàleg >

Categories: Urbanisme, POUM, Tràmits, SNU, Horta, 2017

Et destaquem...