Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/La Paeria declara caducats i arxiva els expedients en tràmit de Torre Salses

La Paeria declara caducats i arxiva els expedients en tràmit de Torre Salses

La Junta de Govern Local ha declarat caducats els expedients de les cessions anticipades per facilitar la construcció del Vial Víctor Torres, d’accés al SUR42. Així mateix, s’ha donat compte de l’arxivament dels expedients vinculats a les ocupacions directes dels terrenys també vinculats a la construcció d’aquest vial. Tot això, d’acord amb els informes econòmics i jurídics que determinen la incapacitat econòmica de l’Ajuntament per construir el nou vial. L’alcalde, Miquel Pueyo, ha assegurat que el projecte queda aturat i que l’equip de govern promou un model de desenvolupament comercial de proximitat, que generi activitat en la ciutat.

Data publicació: Dijous 30, desembre del 2021


Imatge de la notícia La Paeria declara caducats i arxiva els expedients en tràmit de Torre Salses

Imatge: ©Mario Gascón

L’Ajuntament de Lleida ha declarat caducats els expedients de les cessions anticipades i les ocupacions directes per facilitar la construcció del Vial Víctor Torres, que és el que ha de facilitar l’accés al SUR 42 – Torre Salses. A més, no té la capacitat econòmica el 2022 per finançar l’actuació. L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, així ho ha explicat en l’atenció als mitjans posterior a la Junta de Govern Local (JGL), on s’han portat aquests expedients i s’ha explicat els informes jurídic i econòmic al respecte.

Pueyo ha assenyalat que el projecte urbanístic de Torre Salses queda aturat i que la voluntat de l’equip de govern ha estat, és i serà promoure un model de desenvolupament comercial de proximitat, integrat dins la trama urbana, que generi activitat en la ciutat. Segons ha dit l’alcalde, “opcions com Torre Salses no són en el nostre full de ruta. No és el nostre model i la perspectiva no ha canviat. Es tracta d’un projecte que difícilment podia ser viable”. Ha comentat l’exemple dels Estats Units o França on aquest model travessa dificultats i ha afegit que els informes econòmics i jurídics ho ratifiquen. L’Ajuntament de Lleida es limitarà a complir la llei en la seva tramitació. En aquest sentit, l’alcalde ha conclòs que “tenim el compromís amb el futur de la Paeria i de la ciutat i no podem comprometre pressupost públic per al desenvolupament d’un projecte que no és públic i que no és el nostre”.

El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha detallat els documents que han passat per la JGL. Ha explicat que els SIS expedients de cessió anticipada dels solars s’han declarat caducats d'acord amb un informe jurídic preceptiu del vicesecretari general de l’Ajuntament de Lleida. Tenint en compte el previst en aquest informe i, en pro de la seguretat jurídica “és procedent declarar la caducitat dels procediments en virtut dels quals es van aprovar inicialment els convenis de cessió anticipada dels terrenys inclosos en el Projecte de construcció del vial de Víctor Torres, que es van aprovar al Ple municipal del 3 de maig de 2019.

Així mateix, l’Ajuntament de Lleida ha arxivat els expedients d’ocupació directa dels solars per facilitar la construcció del vial Víctor Torres. D’acord amb un informe econòmic del Coordinador General de l’Ajuntament de Lleida, Postius ha indicat que la Paeria no té capacitat econòmica el 2022 per finançar l’import necessari per a l’execució dels vials Víctor Torres i Francesc Bordalba i Montardit, sigui amb fons propis o amb concertació d’una operació d’endeutament. L’import ascendeix a 2.100.878,38 euros. Segons aquest informe, també s’indica que de continuar amb la tramitació dels expedients d’ocupació directa d’aquestes finques a primers del 2022, l’Ajuntament de Lleida es pot trobar amb una reclamació d’expropiació per un import mínim de 2.667.979,6 euros a primers de 2026. En aquest sentit, Postius ha recordat que l’art. 14 del Pla Parcial urbanístic Torre Salses – SUR 42 estableix que els usos del SUR 42 vinculats a l’àmbit terciari, comercial de mitjà o gran format, logístic o industrial resten subjectes a la prèvia posada en funcionament del vial Víctor Torres. Per tant, ha reiterat que la Paeria no pot comprometre el pressupost municipal per una actuació d’aquestes característiques i que s’ha decidit tancar aquesta carpeta.

Per últim, l’alcalde ha manifestat que aquest assumpte havia propiciat la sortida del Comú de Lleida de l’equip de govern i que amb l’acord que s’ha pres es demostra que els tres grups municipals han remat en la mateixa direcció. La Junta de Govern Local celebrada aquest dimecres ha desestimat el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, d'acord amb els informes emesos per l'OTTA, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, i la CTU, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, entre altres recomanacions jurídiques que consten a la proposta i a l’informe. S’ha de recordar que el recurs ja s’havia desestimat automàticament per silenci administratiu. Així, per seguretat jurídica es ratifica la inadmissió i la desestimació per la JGL.

Altres expedients tramitats per la Junta de Govern

Entre altres punts de l’ordre del dia, la Junta de Govern Local ha tramitat l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’Estabilitat per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Lleida.

Et destaquem...